Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp

Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thông qua đại hội tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp được Huyện ủy Kim Sơn triển khai tích cực, kịp thời theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 182 – KH/TU ngày 6/11/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phóng viên Ban biên tập có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về công tác này.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn được Huyện?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện:

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã ban hành Kế hoạch số 167 - KH/HU ngày 21/11/2019 về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 39-HD/HU ngày 21/11/2019 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 167-KH/HU ngày 21/11/2019 của Huyện ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, thành lập 11 Tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ để chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, ban hành các văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy chuẩn bị kỹ các nội dung để chuẩn bị cho đại hội, đảm bảo yêu cầu, quy định phòng, chống dịch của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống, dịch Covid-19.

Biểu quyết thông qua nghị quyết Đảng bộ xã Thượng Kiệm, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Phóng viên: Từ thành công của Đại hội điểm Đảng bộ xã Thượng Kiệm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rút kinh nghiệm chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội như thế nào?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện:

 

Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/HU ngày 21/11/2019 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn xã Thượng Kiệm là đơn vị đại hội điểm, đồng thời thí điểm trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội. Đại hội Đảng bộ xã Thượng Kiệm được tổ chức vào 02 ngày (29 và 30/4/2020). Đại hội đã thành công tốt đẹp, đại hội đã bầu được 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ xã đều đạt số phiếu cao trên 91%; kết quả bầu Bí thư tại đại hội đạt trên 95%. Ngay sau đại hội Đảng bộ xã Thượng Kiệm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Từ thành công của Đại hội Đảng bộ xã Thượng Kiệm, các đảng bộ, chi bộ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung, quan điểm chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân đồng chí cấp ủy.

 

2. Về công tác chuẩn bị văn kiện và các điều kiện tổ chức đại hội.

 

- Việc chuẩn bị văn kiện được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy trình, phát huy được trí tuệ tập thể của đại biểu lão thành cách mạng, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ chủ chốt nghỉ hưu trên địa bàn xã trong việc xây dựng văn kiện. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành phải bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương; đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp ủy, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình của địa phương.

 

- Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải thực hiện theo đúng quy trình công tác nhân sự, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; nắm vững diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chủ động làm công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận về công tác nhân sự ngay trước khi bước vào Đại hội.

 

- Công tác chuẩn bị các văn bản phục đại hội như: Chương trình đại hội, kịch bản điều hành, đề án bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, các loại phiếu bầu, biên bản, báo cáo tham gia ý kiến của các chi bộ vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ xã... phải được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết, đảm bảo theo đúng quy định.

 

- Công tác tuyên truyền, trước, trong đại hội cần được thực hiện một cách nghiêm túc, tạo sự chú ý, thu hút được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn khởi hướng về đại hội.

 

- Về trang trí khánh tiết được thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định của cấp trên.

 

- Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Đại hội cần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra đại hội.

 

3. Trong quá trình tổ chức đại hội.

 

- Đoàn Chủ tịch đại hội cần có sự phân công cụ thể, điều hành đại hội bám sát chương trình, kịch bản đại hội, có sự phối hợp nhịp nhàng, điều hành mạch lạc. Ban kiểm phiếu thực hiện đúng nguyên tắc, thể lệ, quy chế bầu cử trong Đảng, kiểm phiếu trung thực, chính xác.

 

- Các ý kiến thảo luận tại đại hội yêu cầu ngắn gọn, có trọng tâm với ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng.

 

-  Việc bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhân sự Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ xã, đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.

 

4. Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trước và trong đại hội; kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

 

Huyện Kim Sơn hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 29 Đảng bộ, 43 Chi bộ; tính đến ngày 15/5 đã có 5 đảng bộ cấp xã và 18 chi bộ cơ quan đã tổ chức đại hội.

Bỏ phiểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lộc, lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Phóng viên: Để đảm bảo Đại hội Đảng bộ cơ sở diễn ra theo đúng thời gian, nội dung như trong kế hoạch, tiến tới đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 thành công tốt đẹp. Hiện nay và trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện cần tiếp tục tập trung những nhiệm vụ chủ yếu nào, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện:

 

Để đảm bảo hoàn thành Đại hội cơ sở theo Kế hoạch, tiến tới đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 thành công tốt đẹp, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

 

1. Đối với các đơn vị chưa xây dựng xong phương án nhân sự, khẩn trương xây dựng phương án nhân sự,báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt theo quy định.

 

2. Việc chuẩn bị đại hội các đơn vị cần phải tích cực, chủ động, bám sát sự lãnh đạo của cấp trên. Nắm vững tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc trước khi bước vào đại hội.

 

3. Trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên, các đơn vị thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự, chuẩn bị đầy đủ các văn bản, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho đại hội theo đúng hướng dẫn và quy định.

 

4. Việc điều hành đại hội phải linh hoạt, bám sát chương trình, thành viên Đoàn Chủ tịch phải nắm chắc công việc phụ trách, lựa chọn ban kiểm phiếu phải là những người có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, tuổi đời còn trẻ. Bên cạnh đó, các đảng bộ cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bảo đảm cho đại hội diễn ra an toàn.

 

5. Đối với các Tổ công tác chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung, tích cực hơn nữa trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

6. Các cấp ủy cần làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên; thực sự mở rộng dân chủ trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Ban thường vụ, Bí thư, phó Bí thư trước đại hội; đồng thời thực hiện đúng nội dung, quy trình theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc tồn tại ở cơ sở hoặc vấn đề nảy sinh liên quan đến nhân sự cấp ủy trước đại hội.

 

7. Lựa chọn những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, thủ tục tham gia Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội. Những vấn đề trình bày trước Đại hội cần chuẩn bị kỹ bằng văn bản tránh xảy ra những sai sót, nhất là những vấn đề có tính nguyên tắc.

 

8. Sau khi đại hội kết thúc, các đơn vị phải tổ chức ngay hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và trình Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn y kết quả bầu cử để đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy lãnh đạo của cấp ủy.

 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

 

                                                Thực hiện: Mai Hoa, Trần Hằng