Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn 75% diện tích có nước phục vụ sản xuất vụ xuân

Để đảm bảo có đủ nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2019, ngay sau khi các hồ thủy điện tiến hành xả nước đợt 1 từ 0h00 21/01 đến 24h ngày 24/01/2019, Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các HTX nông nghiệp trong huyện tiến hành lấy nước vào hệ thống kênh mương, đồng ruộng.

 

Công nhân chi nhánh KTCTTL huyện vận hành tại công Biện Nhị

lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân

 

Trong ngày đầu lấy nước đợt 1 các địa phương tiến hành thau rửa hệ thống thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng. Chất lượng nguồn nước được đảm bảo theo quy định hiện hành, các địa phương trong huyện đã tiến hành trữ nước vào hệ thống kênh mương, ao, đầm, sông ngòi, các vùng trũng và đưa nước vào đồng ruộng phục vụ làm đất và gieo cấy, đặc biệt ưu tiên cấp nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước. Các địa phương có diện tích lấy nước đạt tỷ lệ cao đó là các xã thuộc tiểu khu I và 1 số xã tại tiểu khu II. Những nơi có cốt đất cao như phía bắc xã Tân Thành, xã Lưu Phương, Văn Hải, Định Hóa, HTX nông nghiệp Bắc Lộc (xã Yên Lộc), Bắc Thành (xã Lai Thành)…đã dùng máy bơm dầu, bơm điện để bơm tát đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất vụ xuân.

 

Kết thúc lấy nước đợt 1, toàn huyện đã có 75% diện tích có nước phục vụ sản xuất vụ xuân. Những địa phương chưa lấy đủ nước phục vụ sản xuất vụ xuân sẽ chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị lấy nước đợt 2 từ 0h 31/1 đến 24h00 ngày -3/02/2019.

 

Cùng với việc chủ động lấy nước đợt 1, các địa phương, các hợp tác xã trong huyện cũng quản lý chặt chẽ nguồn nước không để rò rỉ gây lãng phí nguồn nước và đảm bảo có đủ nước phục vụ sản xuất vụ xuân.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện