Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn: 17/55 thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật được đưa ra khỏi diện quản lý

Đã có 17/55 trường hợp thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật được đưa ra khỏi diện quản lý sau 1 năm thực hiện phong trào “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy có vi phạm pháp luật”. Đây là kết quả đáng khích lệ của huyện Kim Sơn trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

 

Qua khảo sát, rà soát, 296 khu dân cư ở các thôn, xóm, khối, phố và 34 nhà trường trên địa bàn huyện đã tiến hành lập danh sách đề nghị đưa 55 thanh niên hư vào diện quản lý, giáo dục theo mô hình 3+1, gồm cán bộ chính quyền, đoàn thể và lực lượng công an tham gia quản lý, giáo dục 1 thanh niên hư. Để phong trào đạt hiệu quả, các địa phương đã huy động những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong dòng họ tham gia. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về trách nhiệm của họ đối với bản thân, gia đình và xã hội, để có biện pháp tự phòng, tự bảo vệ, tránh xa các tệ nạn xã hội, tích cực học tập, lao động, sản xuất, cống hiến sức trẻ cho xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp.

 

 

 

Thôn xóm bình yên ở Yên Mật

               

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện