Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Mỹ sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018

Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã Kim Mỹ vừa sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2018.

 
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, 3 năm qua,  công tác Dân vận và phong trào thi đua ở xã Kim Mỹ đã được nâng lên.
 
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế; xã Kim Mỹđã vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa cây trồng, con nuôi mới vào sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, vận động nhân dân góp sức, góp công làm đường giao thông xóm, chỉnh trang đồng ruộng làm thủy lợi nội đồng trong xây dựng NTM. Vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ mới trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ hội viên, đoàn viên tham gia vào các hình thức hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Trên lĩnh vực này,điển hình cómô hình ở xóm 2 về thâm canh lúa đạt năng xuất, chất lượng hiệu quả giá trị kinh tế cao, nhân dân trong xóm đã đưa trên 95% giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, năng xuất lúa đạt từ 110 đến 120 tạ/ha/năm. Mô hình chăn nuôi, làm vườn của hộ ông Trần Đắc Phương xóm 2, tạo việc làm cho 03 lao động, đã đem lại giá trị hiệu quả kinh tế cho thu nhập từ 180 đến 200 triệu đồng/năm.  Mô hình nghề may công nghiệp của hộ ông Phạm Văn Vịnh xóm Mỹ chính, hộ ông Trần Thanh Quang xóm 5 đã tạo việc làm và có thu nhập ổn định từ 45 đến 50 lao động tại địa phương, cho thu nhập từ 700 đến 800 triệu đồng/hộ/năm.
 
Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội: Phong trào thi đua đã huy động được sức mạnh và quyết tâm cao của hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia, qua đó từng bước xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; làm thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hành tiết kiệm, giữ gìn nét đẹp văn hoá, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình, cách làm “Dân vận khéo” của tập thể, cá nhân trên lĩnh vực văn hoá – xã hội đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong xã hội; một số mô hình, cách làm “Dân vận khéo” có sức lan tỏa nhanh trong cộng đồng, điển hình như mô hình “ Thanh niên thắp sáng đường quê” của Đoàn thanh niên xã Kim Mỹ phụ trách với tổng chiều dài 5700 m , tổng kinh phí 40.000.000 đồng, trong đó số tiền huy động từ nhân dân là 30.000.000đ, ĐVTN đóng góp 10.000.000đ và trên 100 công lao động. Mô hình xây dựng nhà văn hóa xóm Mỹ Hóa với tổng số tiền 430 triệu đồng, trong đó vận động nhân đóng góp 230 triệu đồng.Phụ nữ với phong trào 5 không 3 sạch, Chữ thập đỏ xã với mô hình tôn vinh và vận động các tập thể, cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện, hiến tặng giác mạc
 
Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng; công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trong phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng mô hình giáo dục con em trong gia đình không vi phạm tệ nạn xã hội. mô hình các xóm thành lập tổ tự quản về trật tự an ninh ở khu dân cư, , mô hình giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật...v.v
 
Lãnh đạo xã Kim Mỹ khen thưởng cho tập thể và cá nhân
 
Ghi nhận những kết quả trên, tại hội sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xã Kim Mỹ đã biểu dương 02 tập thể, 01 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2018
 
Nguyễn Thị Nga – Công chức VH-TT xã Kim Mỹ