Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Kim Định: Giá trị sản xuất bình quân 1ha canh tác đạt 90 triệu đồng

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua xã Kim Định tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở quy hoạch, xã hoàn thành dồn điền đổi thửa với diện tích trên 267 ha. Sau dồn điền đổi thửa đã hình thành những ô thửa lớn tạo điều kiện để cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, từ chỗ đất canh tác bình quân 2,6 thửa/hộ, nay giảm xuống 2 thửa/hộ. Hiện, toàn xã có 40 máy làm đất và 2 máy gặt đập liên hoàn cơ bản đáp ứng khâu làm đất, tuốt đập lúa và vận chuyển, đã có trên 95% diện tích lúa của người dân trên địa bàn thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác và chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn.

 

65% diện tích lúa của xã Kim Định là lúa chất lượng cao

 

Công tác khuyến nông cũng được đẩy mạnh, xã tập trung tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất nông nghiệp như trồng lúa chất lượng cao kết hợp mở rộng cơ giới hóa nên đã giành được kết quả tích cực, năng suất ngày càng được nâng cao. Đến nay, diện tích lúa chất lượng cao của xã Kim Định được mở rộng đạt 65%, tăng 5,16% so với năm 2011. Hết năm 2017, giá trị sản xuất bình quân trên 1ha canh tác của xã Kim Định đạt 90 triệu đồng, tăng 7,6 triệu đồng so với năm 2010, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống cho nhân dân.

 

Trần Hằng – Đài truyền thanh huyện