Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Định chung sức xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân là người thụ hưởng”, Đảng bộ, chính quyền xã Kim Định đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM, quyết tâm đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2019.

 

Diện mạo nông thôn mới xã Kim Định

 

Nhận thức rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, khi bắt tay vào thực hiện chương trình trong điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kim Định xác định chương trình có thành công được hay không trước tiên phải phát huy được sức mạnh đoàn kết, tận dụng tối đa các nguồn lực đầu tư kết hợp nội lực trong nhân dân để từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn. Từ nhận thức đó, xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM. Đồng thời xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí, đan xen tiêu chí khó với tiêu chí có lợi thế để thực hiện, trong đó các tiêu chí khó được xác định là tiêu chí trọng tâm đều được đưa ra bàn bạc, lắng nghe ý kiến của người dân để có sự đồng thuận, vào cuộc của nhân dân cùng chung tay thực hiện.

 

Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền xã Kim Định xác định là nâng cao đời sống của người dân. Vì vậy, xã chỉ đạo sát sao thực hiện tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất. Đây được xem là tiêu chí mấu chốt để thúc đẩy kinh tế phát triển, làm tiền đề thực hiện các tiêu chí khác. Ông Trần Ngọc Ly, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Những năm qua, Kim Định đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung khắc phục khó khăn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như trồng lúa chất lượng cao, kết hợp với mở rộng cơ giới hóa nên đã giành được kết quả tích cực, cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi, năng suất ngày càng tăng. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha canh tác của xã đạt 90 triệu đồng, tăng 7,6 triệu đồng so với năm 2010. Bên cạnh đó, xã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn như tổ chức dạy nghề đan hàng thủ công mỹ nghệ, tạo việc làm cho lao động, giúp nông dân có mức thu nhập ổn định bình quân đạt từ 2-2,5 triệu đồng/tháng. Đồng thời tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn phát triển mạnh các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, đầu tư vùng giống lúa chất lượng cao, khuyến khích phát triển ngành nghề dịch vụ phi nông nghiệp. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân xã Kim Định đạt 37 triệu đồng/người/năm.

 

Nhân dân ủng hộ, góp sức gần 5 tỷ đồng hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn mới

 

Các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cũng được xã Kim Định quan tâm thực hiện, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, quá trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào của các thôn xóm trên địa bàn xã được đông đảo người dân tham gia ủng hộ. Nhân dân tự nguyện ủng hộ tiền, đóng góp ngày công lao động, hiến đất, cây hoa màu, chỉnh trang nhà cửa, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn mới cho địa phương. Trong 7 năm qua xã đã huy động được trên 31 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực để xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp gần 5 tỷ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp và HTX trên 2 tỷ đồng.

 

Đến nay, Kim Định đã cơ bản hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất; hệ thống thủy lợi nội đồng, hệ thống điện đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; 13/13 xóm có internet, hệ thống loa truyền thanh đến từng xóm; gần 93% lao động có việc làm; trạm y tế đạt chuẩn về y tế xã; trên 92% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; trên 80% hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng... Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được triển khai có hiệu quả, đến nay 9/13 thôn xóm được công nhận xóm văn hóa, 80% gia đình văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

 

Nhờ những nỗ lực cùng cách làm phù hợp, hiện nay, Kim Định đã đạt 15/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 5 tiêu chí chưa đạt là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo và sự hài lòng của người dân. Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019, xã Kim Định đang tập trung các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

 

Với những kế hoạch, mục tiêu cụ thể, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã và sự đồng thuận của nhân dân, tin rằng Kim Định sẽ thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện./.

 

Trần Hằng – Đài Truyền thanh huyện