Hôm nay, Thứ sáu ngày 14/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng an ninh cấp xã năm 2019

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) tại các đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDQPAN trong thời gian tới. Từ 5 – 7/11, Đoàn kiểm tra công tác GDQPAN huyện do đồng chí Hoàng Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác GDQPAN các xã: Đồng Hướng, Yên Lộc, Ân Hòa, Kim Đông, Kim Mỹ và Trường THPT Kim Sơn B.

 

Kiểm tra công tác GDQPAN xã Yên Lộc

 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng an ninh; kiểm tra kỹ năng thực hành đối với học sinh khối 12 Trường THPT Kim Sơn B; kiểm tra nhận thức của 10 đồng chí trong hội đồng GDQPAN các xã bằng phương pháp trắc nghiệm. Bên cạnh đó, thành viên trong Đoàn đã đặt câu hỏi, trao đổi, làm rõ các nội dung xoay quanh báo cáo kết quả công tác GDQPAN các xã và trường THPT Kim Sơn B.

 

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao công tác GDQPAN các xã, Trường THPT Kim Sơn B trong việc quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác GDQPAN; ghi nhận vai trò của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh các xã, Trường THPT Kim Sơn B trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng kiến thức GDQPAN; các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục lồng ghép nhiệm vụ ngành với nhiệm vụ GDQPAN.

 

Bên cạnh đó, công tác GDQPAN ở một số cơ quan, đơn vị còn bộc lộ một số hạn chế, như: Việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQPAN tại một số cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, sâu rộng; hoạt động của Hội đồng GDQPAN ở 1 số xã chất lượng, hiệu quả chưa cao, trách nhiệm của từng thành viên ở từng lĩnh vực phân công chưa phát huy đầy đủ, chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN trên địa bàn...

 

Kiểm tra nhận thức của các đồng chí trong Hội đồng GDQP&AN xã Đồng Hướng

 

Để làm tốt công tác GDQPAN trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra yêu cầu Hội đồng GDQPAN các xã, trường THPT Kim Sơn B tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên về công tác GDQPAN. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQPAN, nâng cao vai trò trách nhiệm thành viên Hội đồng GDQPAN trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; khảo sát nắm chắc số lượng các đối tượng cần bồi dưỡng theo Luật GDQPAN. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức GDQPAN theo phân cấp và đảm bảo đủ chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QPAN do trên mở.

 

Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác GDQPAN cho toàn dân thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, trong các buổi sinh hoạt, học tập. Tập trung và triển khai nhiệm vụ của các ngành, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục Quốc phòng địa phương, gắn công tác GDQPAN với các hoạt động xã hội của đất nước, địa phương, cơ sở.

               

                                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện