Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kiểm tra công tác duy trì phổ cập giáo dục xóa mù chữ

Chiều 9/12, tại phòng họp số 1, UBND huyện đã diễn ra buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra công tác duy trì phổ cập giáo dục xóa mù chữ của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Kim Sơn

 

Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Hoàng Văn Phương - PCT UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  huyện, các đồng chí Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  huyện 27/27 xã, thị trấn.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện; kiểm tra hồ sơ PCGD, XMC; kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại  xã Hùng Tiến và Đồng Hướng; trao đổi giữa đoàn kiểm tra và địa phương. Qua kiểm tra Đoàn ghi nhận, năm 2019, công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ huyện Kim Sơn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng xã hội quan tâm, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, 100% xã, phường, thị trấn có trường học cao tầng; số trường học đạt chuẩn Quốc gia ngày càng tăng cao. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được tuyên truyền sâu rộng, nhận được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân. Chất lượng đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 96,58%. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, 100% trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục chu đáo, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 5%; học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,44% (riêng học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,93%); tỷ lệ tốt nghiệp học sinh THCS đạt 100%, các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt kết quả cao. Huyện Kim Sơn có 27/27 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

 

Với kết quả đạt được, rà soát đối chiếu theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, Đoàn kiểm tra đánh giá huyện Kim Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

 

                                                Tin,ảnh: Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện