Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Khánh thành nhà văn hóa xóm 7C xã Cồn Thoi

Ngày 26/5/2018, xóm 7C- xã Cồn Thoi đã tổ chức khánh thành nhà văn hóa xóm. Nhà văn hóa hoàn thành đi vào sử dụng là điểm sinh hoạt, hội họp của cán bộ, Đảng viên các tầng lớp nhân dân xóm 7c.
 


1 số hình ảnh tại Lễ khánh thành
 
Nhà văn hóa xóm 7C – xã Cồn Thoi được khởi công xây dựng ngày 24/12/2016. Sau thời gian san lấp mặt bằng, huy động nguồn vốn, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng nhà văn hóa với diện tích 135m2, , diện tích mặt bằng 130m2,i tổng kinh phí thời điểm hiện tại gần 400 triệu đồng, trong đó tỉnh, huyện, xã hỗ trợ 90 triệu đồng, nhân dân trong xóm đóng góp với mức 800.000đ/hộ, các nguồn tài trợ của các tập thể, cá nhân được hơn 40 triệu đồng
 
Nhà văn hóa xóm tuy đã đi vào hoạt động phục vụ và sinh hoạt, học tập, TDTT, song cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều như: nội thất trong nhà văn hóa, tường bao cổng, công trình phụ. Chi ủy, chi bộ và lãnh đạo xóm tiếp tục động viên, huy động sức người, sức của để hoàn tất các công trình học tập cộng đồng cùng với đảng bộ và nhân dân trong xã hoàn thành tiêu chí văn hóa trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 

Phạm Văn Toàn -  Đài truyền thanh xã Cồn Thoi