Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Khánh thành nhà văn hóa xóm 4, xã Cồn Thoi

Ngày 01/12/2018, xóm 4, xã Cồn Thoi tổ chức Lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa với diện tích sử dụng 128m2, tổng kinh phí 436 triệu đồng, trong đó tỉnh, huyện, xã  hỗ trợ 90 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp và huy động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, con em đang công tác, làm ăn trên mọi miền Tổ quốc như; Công ty Giấy Hoàng Hà, Quỹ tín dụng nhân dân Cồn Thoi, hội đồng hương Cồn Thoi tại Hà Nội....

 

 Như vậy đến nay, 10/10 xóm của xã Cồn Thoi có nhà văn hóa.

 

1 số hình ảnh Lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa xóm 4 xã Cồn Thoi

 

 

 

 

 

                              

 Phạm Văn Toàn - xã Cồn Thoi