Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Khai mạc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh

Sáng 8/9, tại trường Tiểu học Bình Minh diễn ra Lễ khai mạc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, PBT huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng thi tuyển; Đồng chí Hoàng Văn Phương, PCT UBND huyện, PCT Hội đồng thi tuyển dự và chỉ đạo công tác thi tuyển.

 

Đại biểu dự Khai mạc

 

Tham gia thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Minh có 2 ứng viên, là Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Mật và Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lai Thành B, các ứng viên đều có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm khi trúng tuyển theo các quy định của Đảng và nhà nước.

 

Kỳ thi tuyển được tổ chức qua 2 vòng: Thi viết và thi trình bày đề án. Sau lễ khai mạc các ứng viên tham gia thi viết. Trong thời gian 180 phút, các ứng viên trình bày kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hiểu biết về nghiệp vụ quản lý, về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trường và một số nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Điểm của mỗi bài thi viết được tính theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Ứng viên có kết quả bài thi viết đạt 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

 

Hội đồng thi tuyển kiểm tra tình trạng bảo mật niêm phong đề thi

 

Việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh nhằm đổi mới phương thức công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý, tạo điều kiện để UBND huyện lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học một cách công khai, chính xác và có chất lượng. Qua đó phát hiện, thu hút những người có đức, có tài, phát huy được trình độ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm để bổ nhiểm chức danh hiệu trưởng. Đây cũng là tiền đề để tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện trong thời gian tới, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà./.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng - Đài truyền thanh huyện