Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4

Sáng 21/8, tại Nhà văn hóa xã Thượng Kiệm, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (QPAN) huyện khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 cấp huyện và đối tượng 4 quân đội của huyện năm 2018.

 

Các đại biểu dự buổi khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4
 
Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN huyện nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay có những diễn biến khó lường. Do vậy, xây dựng vững chắc thế trận Quốc Phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, phải gắn công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhiều năm qua, huyện Kim Sơn đã thực hiện có nề nếp, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ QPAN ở địa phương. Tại lớp bồi dưỡng này, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN huyện yêu cầu các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp bố trí công việc tham gia học tập đầy đủ; tích cực học tập, tiếp thu đầy đủ các nội dung, chủ động nghiên cứu thảo luận; phấn đấu 100% quân số kiểm tra đạt yêu cầu.
 
Đồng chí Hoàng Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN huyện phát biểu tại buổi khai mạc
 
Trong thời gian 4 ngày, các đồng chí học viên sẽ được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về Đường lối quan điểm của Đảng, công tác quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ QPAN; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Qua đó nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ QPAN ở địa phương, góp phần gữi vững ANCT – TTATXH ở cơ sở; củng cố, tăng cường thế trận QPAN, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 

                                                                                   Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện