Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 cấp huyện

Sáng 23/7, tại Hội trường Ban CHQS huyện, 150 đồng chí là cán bộ thuộc đối tượng 4 cấp huyện đã được tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2019.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch bằng nhiều thủ đoạn lợi dụng, lôi kéo các phần tử cơ hội, cán bộ thoái hóa biến chất, quần chúng nhân dân nhẹ dạ cả tin xuyên tác đường lối của Đảng và Nhà nước, gây rối, biểu tình gây mất ổn định về ANCT, TTATXH. Trước tình hình trên, việc bồi dưỡng kiến thức về QPAN cho các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là những nội dung cơ bản về Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN trong tình hình mới; truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; âm mưu thủ đoạn của các thế lực  thù địch đối với các mạng nước ta và các biện pháp phòng chống là hết sức cần thiết. Qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức tự giác, nghĩa vụ, trách nhiệm, tham gia củng cố quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ vững ANCT, TTATXH tại địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện