Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Khai mạc Đại hội Đảng bộ xã Kim Trung lần thứ VI

Trong 2 ngày 29,30/5/2020, Ban chấp hành Đảng bộ xã Kim Trung long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham gia của 120 đảng viên trong toàn đảng bộ.

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Kế thừa và phát huy thành tựu của các thế hệ đi trước, ý chí tự lực tự cường của những người đi làm kinh tế trên vùng đất mới, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban chấp hành Đảng bộ xã Kim Trung đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành 12/13 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ V đề ra. Đáng chú ý: Tăng trưởng kinh tế đạt 9%/năm, cao hơn bình quân chung của huyện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao, xây dựng quy hoạch sản xuất vùng chuyên canh nuôi trồng thủy sản, góp phần đưa giá trị sản xuất/1 ha đất canh tác đến năm 2020 đạt 195 triệu đồng, vượt 75 triệu đồng so với mục tiêu đề ra. Nhiệm kỳ, xã đưa con nuôi thủy sản mới là ngao giống, hầu giống vào sản xuất – đây là hướng đi mới trong tái cơ cấu ngành thủy sản, mang lại giá trị sản xuất ngao, hầu giống đạt 44.642 triệu đồng. Thu ngân sách hàng năm đạt 100% kế hoạch huyện giao. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2020 là 4,66% vượt mục tiêu. Xã hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ bản. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 5 năm qua đảm bảo, không có vụ việc phức tạp, điểm nóng xảy ra trên địa bàn xã. Hàng năm có 81,8% số chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. 76,6% số đảng viên hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính quyền, đoàn thể, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó: Năm 2016, Đảng bộ xã Kim Trung được Ban Thường vụ Huyện uỷ xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2018, UBND xã được UBND huyện Kim Sơn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Những thành quả trên, là hành trang, niềm tin để Đảng bộ xã Kim Trung bước vào nhiệm kỳ mới. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, kỷ cương và phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảng bộ Kim Trung tiếp tục “Tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; huy động các nguồn lực phát triển kinh tế bền vững, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung cho phát triển và khai thác hiệu quả vùng nuôi trồng thuỷ sản. Nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển văn hoá xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Thắng ghi nhận và biểu dương những thành quả Đảng bộ xã Kim Trung đạt được trong nhiệm kỳ qua, bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào sự đi lên vững chắc của Đảng bộ nhiệm kỳ tới, với mong muốn đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề cập một số nội dung Kim Trung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới, đó là:

 

Trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới: Đảng bộ chính quyền Kim Trung cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế biển của tỉnh, của huyện và thực tiễn địa phương,  thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và định hướng để nhân dân phát triển. Chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững. Tập trung phát triển TTCN, thương mại, dịch vụ giải quyết việc làm cho nhân dân. Rà soát, xây dựng kế hoạch, huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

 

Chú trọng lãnh đạo phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục ở cả 3 cấp học; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 

Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững ANCT – TTATXH. Chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ.

 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người có đạo. Xây dựng chính quyền trong sạch, đổi mới, sáng tạo. Nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng. Nâng cao hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng.

 

Sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, có uy tín tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu thay mặt Đảng bộ xã đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới khẩn trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền, địa phương. Rà soát, bổ sung quy chế làm việc. Các đồng chí trong Ban Chấp hành xã khóa mới phải thực sự đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý, có khát vọng vươn lên.

Bỏ phiểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ Kim Trung lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư BCH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã Kim Trung đã trồng cây lưu niệm tại Trường Mầm non Kim Trung.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã Kim Trung trồng cây lưu niệm tại Trường Mầm non Kim Trung

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Bỏ phiểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiểm phiếu tại đại hội

 

                                                   Tin, ảnh: Mai Hoa