Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Văn Hải lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 27/5, Đảng bộ xã Văn Hải long trọng Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 138 đại biểu ưu tú đại diện cho ý trí, nguyện vọng và sức chiến đấu của 245 đảng viên trong Đảng bộ tham dự đại hội.

Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chúc mừng Đại hội.


           

Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Văn Hải đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đáng chú ý: Với sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảng bộ xã Văn Hải đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/13 chỉ tiêu chủ yếu đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV đề ra. Tổng giá trị sản xuất đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 345,7 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện, xã đã vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 180 triệu đồng, vượt mục tiêu 30 triệu đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt 4.400 tấn; thu ngân sách cuối nhiệm kỳ đạt 101,8 tỷ đồng, vượt mục tiêu đại hội; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 50,5 triệu đồng, vượt gần 1,5 triệu đồng; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,59%, 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch; diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay rõ nét, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được đảng bộ quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp 47 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó đảng viên là người có đạo chiếm 29,7%.

Quang cảnh đại hội

 

Tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn cho xã trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy gợi mở một số vấn đề đại hội cần quan tâm, đó là:

 

Tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; chú trọng đầu tư thâm canh, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, gia trại, dần từng bước đưa ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển mạnh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động Nhân dân góp công, góp của tiếp tục chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu mỗi năm có ít nhất 1 xóm đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, tạo đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, vệ sinh môi trường, hành lang ATGT…không để phát sinh thêm các vi phạm mới. Tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ngành nghề hiện có trên địa bàn mở rộng sản xuất

 

Song song với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đầu tư tương xứng cho các hoạt động thể dục-thể thao, nâng cao thể chất của Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.  

 

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, không bị động, bất ngờ; tích cực đấu tranh chống các hoạt động chia rẽ đoàn kết, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch.

 

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức và các mặt khác; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề hằng năm của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quản lý tốt đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của xã và các chi bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người có đạo. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid - 19 ở nước ta đã được kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp, do đó cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở xã phải tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến của đại dịch để có những giải pháp ứng phó kịp thời, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống của Nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của huyện về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, tránh khiếu kiện.

Biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể như: Giá trị trên 1 ha đất canh tác đạt 205 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm, hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1/3 so với năm 2021, xây dựng 3 xóm đạt khu dân cư kiểu mẫu, 100% khu dân cư thực hiện việc thu gom và xử lý rác thải, trong nhiệm kỳ kết nạp từ 45 đảng viên trở lên, trong đó ít nhất 9 đảng viên là người có đạo.

 

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Văn Hải khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư BCH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

                                                               Mai Hoa