Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC kệ không tập trung K24C

Sáng 15/8, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Kim Sơn phối hợp với Trường chính trị Tỉnh Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K24C, khóa 2019 – 2021 cho 81 học viên.

 

Các đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy. Giang Thị Thoa – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 

Quang cảnh Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT – HC K24C

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Mai Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị; từ đó đề nghị học viên cần nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân để có động cơ học tập đúng đắn; sắp xếp thời gian, công việc khoa học, đảm bảo học tập nghiêm túc, trách nhiệm. Chú ý rèn luyện về đạo đức, lối sống, phong cách, chủ động tiếp thu những vấn đề lý luận, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; chú trọng vấn đề tự học, tự nghiên cứu sáng tạo với ý thức tự giác, chủ động, tích cực, quyết tâm cao. Cần có sự gắn kết giữa lý luận với thực tiễn. Trong quá trình học tập, nghiên cứu, mỗi học viên tích cực trao đổi, thảo luận trên cơ sở thực tiễn để có cách nhìn nhận từ nhiều phương diện, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong xử lý công việc.

 

Trong thời gian 18 tháng, 81 học viên sẽ được nghiên cứu 7 phần học về: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; tình hình nhiệm vụ địa phương, nghiên cứu thực tế cuối khóa và thi tốt nghiệp, viết khóa luận tốt nghiệp...

 

Qua lớp học nhằm trang bị thế giới quan khoa học, phương pháp luận đúng đắn, quan điểm chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Từ đó nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, học viên vận dụng khéo léo, sáng tạo lý luận vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện