Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2019

Sáng 3/4, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã diễn ra Lễ Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019. Dự lễ khai giảng có các  đồng chí: Vũ Đức Thạc – Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Bùi Thị Thúy – Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đồng chí giảng viên và 72 học viên tham dự lớp học.

 

Trong thời gian 1 tháng học tập (3/4-3/5/2019), các học viên sẽ được truyền đạt 17 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam. Qua lớp học sẽ giúp các học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Toàn cảnh Lễ khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận Chính trị 2019

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đồng chí Vũ Đức Thạc – Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt, nghiên cứu thảo luận để đạt kết quả cao trong quá trình học tập vì bồi dưỡng lý luận và nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, nhằm trang bị cho những đảng viên có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng của đảng. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp Sơ cấp lý luận chính trị.

 

                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện.