Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7

Sáng 25/7/2018, Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2018. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu dự hội nghị
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy; Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo Văn phòng huyện ủy; Văn phòng HĐND và UBND huyện, đại diện MTTQ và các đoàn thể của huyện, Bí thư Đảng bộ 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
Theo dự thảo báo cáo, trong tháng 7, Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện, nổi bật là: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng; Hội nghị BCH Đảng bộ huyện nghe cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định huớng XHCN và hội nhập quốc tế”. Chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân; đảng bộ các xã, thị trấn rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ đạo các cấp, các ngành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức tiếp tục được quan tâm. HĐND huyện tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021, tích cực chỉ đạo triển khai các nội dung công việc sau kỳ họp; chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành tổ chức kỳ họp giữa năm. MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng từ huyện đến cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước;
 
Trong phát triển kinh tế - xã hội: Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; chỉ đạo sản xuất vụ mùa; chăm sóc phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Chủ động triển khai phòng chống thiên tai và TKCN, trong đó tập trung chỉ đạo phòng chống Bão số 3 đảm bảo an toàn. Đẩy mạnh tăng giá trị sản xuất CN – TTCN, doanh thu thương mại, dịch vụ. Văn hóa xã hội được đẩy mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo, các cấp chính quyền, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Quốc phòng an ninh, công tác tiếp công dân, và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện hiệu quả.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7/2018. Đồng thời, đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến việc tổ chức đối thoại với nhân dân, thực hiện chủ đề năm 2018, triển khai thực hiện việc bố trí sắp xếp đội ngũ hoạt động không chuyên trách, giải quyết đơn thư khiếu nại, vệ sinh môi trường, sản xuất vụ mùa 2018…
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nổi cộm là việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân tại một số địa phương chưa thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy về đối tượng tham gia; tình trạng buông lỏng quản lý của cấp chính quyền địa phương rất đáng lưu tâm, nhất là trong xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, đê điều, VSMT, hành lang ATGT… Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính tri, ngoài nhóm nhiệm vụ đã để ra trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 đó là:
 
Các địa phương, đơn vị bám sát chỉ đạo của huyện, tập trung triển khai khẩn trương việc bố trí, sắp xếp đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, xóm, khối, phố, chủ động giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; cần quán triệt, thống nhất nguyên tắc trong tổ chức thực hiện, sắp xếp lại cán bộ trên tinh thần trẻ hóa đội ngũ; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng trong diện sắp xếp lại bộ máy nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng, trong xã hội. Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chính quyền địa phương với nhân dân cần thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, mở rộng đối tượng tham gia là nhân dân nhằm phát huy dân chủ trong nhân dân. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: đề nghị UBND huyện, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo sát sản xuất vụ mùa, các địa phương phối hợp với chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện rút nước theo thủy triều, chủ động bố trí máy bơm để bơm tiêu nước. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo UBND thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Đề nghị các xã, thị trấn chủ động trong công tác tuyển quân năm 2019. việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết đúng thầm quyền địa phương, quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, tập trung xử lý các vi phạm hành lang đê điều theo đúng quy định và một số nhiệm vụ khác./.
  
Trần Hằng – Đài truyền thanh huyện