Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5

Sáng 24/5, Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 với Bí thư Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.
 
Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đoàn Kim Ly, Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo Văn phòng huyện ủy; Văn phòng HĐND và UBND huyện, đại diện MTTQ và các đoàn thể của huyện.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
Theo dự thảo báo cáo, trong tháng 5, Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện, nổi bật là: Ban hành các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các văn bản của Tỉnh.  Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức giao ban cụm xã, thị trấn lần thứ nhất năm 2018. Tổ chức hội thảo khoa học “Thời điểm tiến hành công cuộc khẩn hoang và thành lập huyện Kim Sơn”. Tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên. Làm việc với các đoàn kiểm tra của tỉnh. Tổ chức 2 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, 1 hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng nghe và cho ý kiến vào các dự thảo kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII) và một số nội dung trọng tâm khác. Chỉ đạo tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện (khóa XIX), nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023.Chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân,
 
Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm. HĐND huyện đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng từ huyện đến cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
 
Trong phát triển kinh tế - xã hội: Các cấp chính quyền đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2018; hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh; quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch thủy sản; tiếp tục triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Chủ động triển khai phương án PCTT&TKCN, xử lý các hành vi vi phạm Luật đê điều; đôn đốc các xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.
 
Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn lũy kế 5 tháng ước đạt trên 94 tỷ đồng, giá trị sản xuất CN - TTCN trong tháng ước đạt trên 143 tỷ đồng.
 
Văn hóa xã hội được đẩy mạnh, Quốc phòng an ninh, công tác tiếp công dân, và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện có hiệu quả. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ trong tháng tới. Đồng thời đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: vệ sinh môi trường, công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư, khiếu nại, xây dựng trường học đạt chuẩn, triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ người thực hiện không chuyên trách ở cấp xã, tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần
 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trao đổi làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong tháng 5 và đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong tháng 6, đó là:
 
Về triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ người thực hiện không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố; đề nghị các địa phương trong triển khai thực hiện cần tiến hành thận trọng, chặt chẽ, tinh gọn bộ máy nhưng phải đảm bảo ổn định, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cần tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là các đối tượng trong diện sắp xếp lại bộ máy nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng, trong xã hội.  
 
Yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ cần lựa chọn một số việc trọng tâm, bức xúc tại địa phương, đơn vị để đăng ký thực hiện chủ đề năm 2018 của Huyện ủy “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”. Quan tâm chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ dự, theo dõi sinh hoạt tại các chi bộ thôn, xóm, khối, phố. Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng nội dung, đề cương để hướng dẫn các chi bộ xóm, khối, phố tổ chức sinh hoạt định kỳ đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Việc chấm điểm các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có căn cứ rõ ràng, thuyết phục, đề nghị UBND huyện nghiên cứu điều chỉnh khung chấm điểm hợp lý, phù hợp tình hình thực tế các địa phương. Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chính quyền địa phương với nhân dân cần thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ trong nhân dân.
 
Trong phát triển kinh tế xã hội: đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai. Tập trung xử lý các vi phạm hành lang đê điều theo đúng quy định. Các địa phương rà soát lại  phương án PCTT &TKCN, chuẩn bị tốt các điều kiện, chủ động ứng phó khi có mưa bão. Quan tâm, sâu sát hơn nữa đối với công tác vệ sinh môi trường, đề nghị UBND huyện chủ trì công tác khơi thông dòng chảy trên các dòng sông, tuyến kênh mương.
 
Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
 
Đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không tham gia vào các đạo lạ xuất hiện trên địa bàn. Tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức không phơi rơm rạ trên đường để đảm bảo an toàn giao thông.
 
Các địa phương tiếp tục quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết đúng thầm quyền địa phương, đồng thời quan tâm giám sát cán bộ một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, đặc biệt là cán bộ địa chính; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, thiết thực hưởng ứng bằng những công trình, phần việc cụ thể.
 

Trần Hằng – Đài truyền thanh huyện