Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5

Sáng 26/5, tại phòng họp Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 giữa Thường trực Huyện ủy với trưởng các Ban xây dựng Đảng, trưởng các đoàn thể, Bí thư Đảng bộ 25 xã, thị trấn. 

 

Cùng dự có đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đỗ Thị Nga – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Đánh giá công tác tháng 5, sau khi thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với dự thảo Báo cáo của Huyện ủy, đồng thời thống nhất: Trong tháng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có việc tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức hội nghị phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự đại hội đảng bộ các xã, thị trấn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và đại hội đảng cấp cơ sở theo kế hoạch. Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp,  hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

 

Đến 26/5 đã có 14 đảng bộ, 31 chi bộ cơ quan trực thuộc đảng bộ huyện tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu huyện Kim Sơn lần thứ XXIV đảm bảo tiến độ, thời gian.

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức tiếp tục được đẩy mạnh; công tác tuyên tuyền Đại hội đảng bộ các cấp, 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 được tăng cường. Thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh chủ chốt của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn theo đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện; việc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túc…

 

Trong phát triển kinh tế xã hội: Công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa đông xuân được thực hiện tốt. Việc hướng dẫn nuôi trồng và phòng, chống dịch chcon nuôi thủy sản được quan tâm. Chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đôn đốc các xã tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và những vấn đề khó khăn phát sinh từ cơ sở, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn.

Các đại biểu dự hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm rõ một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các ngành, địa phương quan tâm thực hiện trong thời gian tới, đó là:

 

Tuyên truyền động viên nhân dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn sau thời gian tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

 

Các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn, HTX NN tích cực đôn đốc, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch lúa đông xuân. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch trên đàn gia súc gia cầm.

 

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN trong mùa mưa bão.

 

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhất là công trình chào mừng Đại hội đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV: Cổng chào huyện, hội trường trụ sở Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, cầu Đồng Đắc xã Đồng Hướng… Hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án hạ tầng khu trung tâm huyện. Tập trung giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Đồng Hướng, làm hạ tầng cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

 

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về quản lý vùng bãi.

 

Về văn hóa xã hội: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên tuyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Liên quan đến Đại hội cấp cơ sở: Những đơn vị chưa tổ chức đại hội khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện về văn kiện, nhân sự, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng dư luận, ổn định tình hình tại cơ sở. Đối với những đơn vị đã tổ chức đại hội, khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết đại hội; kiện toàn các chức danh theo phương án nhân sự đã phê duyệt, xây dựng quuy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban chấp hành, chi ủy…

 

Lực lượng công an tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo ANCT – TTATXH, nhất là dịp diễn ra Đại hội đảng các cấp. Tăng cường công tác nắm tính hình cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT trên địa bàn, công tác đại hội Đảng các cấp để có biện pháp xử lý.

 

                                                Mai Hoa