Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4

Sáng 27/4, Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 với Bí thư Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong BTV huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo Văn phòng huyện ủy; Văn phòng HĐND và UBND huyện, đại diện MTTQ và các đoàn thể của huyện.

Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 và Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ người thực hiện không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố của huyện.
 
Về kết quả thực hiện công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5, các đại biểu nhất trí với dự thảo Báo cáo của Huyện ủy, đồng thời đánh giá: Trong tháng, Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là:Chỉ đạo dự thảo các đề án, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các văn bản của Tỉnh. Tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên. Làm việc với các đoàn kiểm tra của tỉnh…
 
Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm. Thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và chính sách cán bộ theo phân cấp.
 
HĐND huyện đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
 
MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng từ huyện đến cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
 
Trong phát triển kinh tế - xã hội: Các cấp chính quyền đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2018; hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh; quan tâm công tác nuôi thả và chăm sóc thủy sản; tiếp tục triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong tháng 4 ước đạt 80,2 tỷ đồng, giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN trong tháng ước đạt trên 143 tỷ đồng.
 
Việc xây dựng NTM được quan tâm, tiếp tục triển khai đồng bộ, lồng ghép với các chương trình dự án, tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2018.
 
Văn hóa xã hội được đẩy mạnh, công tác Quốc phòng an ninh, công tác tiếp công dân, và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện có hiệu quả.
 
Về Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ người thực hiện không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố trên địa bàn huyện. Các đại biểu đều cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, để tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, đồng thời nâng cao chất lượng, năng lực công tác và hiệu quả làm việc của đội ngũ không chuyên trách cấp xã và thôn, xóm, khối, phố. Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng, cần có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có tính ổn định lâu dài, ưu tiên những người có trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị


Sau các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong tháng 4 và đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong tháng 5, đó là:
 
Đề nghị các Đảng bộ, chi bộ cần lựa chọn một số việc trọng tâm, bức xúc tại địa phương, đơn vị để đăng ký thực hiện chủ đề năm 2018 của Huyện ủy “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”.
 
Việc cử cán bộ tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, xóm, khối, phố và việc chấm điểm các cơ quan, đơn vị, địa phương mặc dù còn nhiều vấn đề song bước đầu đã đi vào nề nếp, được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ. Cần tiếp tục duy trì và nêu cao vai trò gương mẫu của đồng chí Bí thư chi bộ trong các buổi sinh hoạt.
 
Trong phát triển kinh tế xã hội: đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, xem xét hỗ trợ con giống. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần sâu sát trong công tác vệ sinh môi trường.
 
Đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không tham gia vào các đạo lạ xuất hiện trên địa bàn huyện.
 
Đề nghị các địa phương thực hiện việc tổng kết công tác tuyên quân năm 2018, nhằm rút kinh nghiệm chuẩn bị cho các mùa tuyển quân tiếp theo. Tiếp tục quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh việc phối hợp giữa các xã, thị trấn và các đoàn thể, hội trong việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương
 
Về Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ người thực hiện không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố, đồng chí Bí thư Huyện ủy thống nhất lại một số vấn đề: cần tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là các đối tượng trong diện sắp xếp lại bộ máy nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng, trong xã hội. Về việc lùi thời gian thực hiện kế hoạch, độ tuổi người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, xóm, khối, phố … Ban thường vụ Huyện ủy sẽ báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Các địa phương triển khai thực hiện cần tiến hành thận trọng, chặt chẽ, tinh gọn bộ máy những phải đảm bảo ổn định, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
 

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện