Hôm nay, Thứ hai ngày 25/01/2021

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 2

Sáng 25/02, Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 với trưởng các Ban xây dựng Đảng, trưởng các đoàn thể, Bí thư Đảng bộ 25 xã, thị trấn. Đồng chí Mai Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào dự thảo bảo cáo công tác tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3

 

Đánh giá công tác tháng 2, sau khi thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với dự thảo Báo cáo của Huyện ủy, đồng thời thống nhất: Trong tháng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo  thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ thuộc đảng bộ các xã, thị trấn; tích cực chuẩn bị các nội dung đại hội đảng cấp xã và cấp huyện theo kế hoạch. Tổ chức các hội nghị thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để xin ý kiến theo quy trình xây dựng văn kiện. Hội nghị thực hiện quy trình bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phương án phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra. Hoàn thành việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo công bằng, nghiêm túc, đúng luật, đủ chỉ tiêu giao.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: Tiến độ chuẩn bị đại hội đảng các cấp cơ sở và cấp huyện chậm so với kế hoạch. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Luật NVQS ở một số xã, thị trấn còn hạn chế; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ xã trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ chưa cao. Công tác vệ sinh môi trường ở một số địa phương chậm được khắc phục.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, liên quan đến các vấn đề như: công tác nhân sự đại hội chi bộ cơ sở; việc bố trí sắp xếp cán bộ không chuyên trách, cấp đổi sổ hộ khẩu tại xã mới sáp nhập; quản lý đất xen kẹp tại các khu dân cư; công tác tuyển quân năm 2020; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

 

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các ngành, địa phương quan tâm công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, ổn định tình hình tại cơ sở. Đảng bộ xã Thượng Kiệm rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội điểm, thí điểm theo kế hoạch. Đối với các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2022 cần bổ sung mục tiêu phấn đấu vào văn kiện đại hội. Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid 19, các địa phương quan tâm việc phòng chống dịch tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền để mọi người dân nắm được tình hình và chủ động phòng chống. Cần tăng cường công tác quản lý đất đai.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Thanh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao đổi, thống nhất những nội dung các đại biểu quan tâm. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3: Cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo hoàn thành việc đại hội các chi bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng. Thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, nhất là những cơ quan, đơn vị còn khuyết chức danh lãnh đạo, các xã mới sáp nhập. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covit 19. Triển khai các biện pháp đảm bảo ANCT – TTATXH trên địa bàn.

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa