Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11

Sáng 27/11, Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 với Bí thư đảng bộ 27 xã, thị trấn.

 

Cùng dự có đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy. Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, đại diện MTTQ, các đoàn thể của huyện và các cơ quan có liên quan.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Về kết quả thực hiện công tác tháng 11, nhiệm vụ công tác tháng 12, sau khi thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với dự thảo Báo cáo của Huyện ủy, đồng thời đánh giá: Trong tháng, Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là: kiện toàn các chức danh do Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các trường học. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố theo Kế hoạch 120. Thảo luận, ban hành các văn bản chỉ đạo chuẩn bị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức, đảng viên năm 2018. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó công tác xây dựng Đảng được chú trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm. Thực hiện nghiêm túc công tác kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ.

 

HĐND huyện đôn đốc các cơ quan chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện.

 

MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng từ huyện đến cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

 

Trong phát triển kinh tế - xã hội: Tổng thu ngân sách Nhà nước trong tháng ước đạt gần 22 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng. Các công trình, dự án trọng điểm được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Văn hóa - xã hội được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững.

 

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, đó là: Việc triển khai thực hiện đề án bố trí, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm ở một số xã, thị trấn còn lúng túng, chậm so với kế hoạch. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở một số đảng bộ, chi bộ thấp. Việc tham mưu giải quyết một số nội dung, công việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là khối nhà nước còn chậm, hiệu quả chưa cao, các việc tồn đọng còn nhiều; các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra chậm được khắc phục.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện đề nghị một số nhiệm vụ trong tháng:

 

Thường xuyên nắm tình hình dư luận, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

 

Đối với việc kiện toàn, sắp xếp, luân chuyển cán bộ; các xã lưu ý sau khi kiểm điểm phải tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm.

 

Các Đảng bộ, chi bộ chú ý một số điểm mới trong việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2018.

 

Các địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết tốt việc lấn chiếm hành lang đê điều, hành lang ATGT, bảo vệ dòng sông. Trong công tác tuyển quân, các đơn vị cần xử lý nghiêm những trường hợp thanh niên vi phạm luật NVQS, nắm chắc và quản lý tốt nguồn tham gia khám tuyển.

 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và một số nhiệm vụ khác.

 

                                                                   Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện