Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10

Sáng 26/10, tại phòng họp huyện ủy đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 với Bí thư Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

 

Dự thảo báo cáo công tác tháng 10 chỉ rõ: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kịp thời định hướng dư luận xã hội. Công tác tổ chức cán bộ đuợc thực hiện theo đúng quy định. Việc kiểm tra, giám sát được duy trì kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vi phạm của các tập thể, cá nhân.

 

Về phát triển kinh tế xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách; bảo vệ, thu hoạch lúa mùa; phát triển và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản; xây dựng nông thôn mới, vệ sinh ATTP…v.v. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

 

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng  từ huyện đến cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ.

 

Góp ý vào dự thảo báo cáo công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11, bên cạnh những kết quả đạt được, đã có 18 ý kiến của đại biểu phản ảnh những băn khoăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, liên quan đến các nội dung như; việc sắp xếp cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, công tác tuyển quân năm 2019…

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Ghi nhận và hoan nghênh tinh thần thắn thắng của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà thống nhất và nêu lên một số nội dung đề nghị các đồng chí quan tâm, đó là:

 

Liên quan đến thời điểm khai hoang và thành lập huyện Kim Sơn, qua sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, tổ chức Hội thảo khoa học, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định ngày 5/4/1829 là ngày thành lập huyện Kim Sơn. Tuy nhiên, về thời điểm tiến hành công cuộc khẩn hoang thành lập huyện còn có những ý kiến khác nhau, đề nghị các xã, thị trấn đấy mạnh việc tuyên truyền, mong muốn có thêm nhiều ý kiến, tư liệu có liên quan đến việc xác định thời điểm tiến hành khẩn hoang thành lập huyện Kim Sơn của nhân dân và các nhà khoa học.

 

Tiếp tục quan tâm tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân.

 

Rà soát và có giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Các địa phương quan tâm các công trình xây dựng trên địa bàn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục.

 

Tập trung xem xét giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, các cam kết trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND các cấp, ý kiến đề nghị tại hội nghị giao ban cụm xã, thị trấn…

 

Quan tâm công tác an sinh xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

 

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện