Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Sáng 2/10, Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; giao ban công tác Nội chính, Tôn giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm với Bí thư đảng bộ các xã, thị trấn, các cơ quan nội chính của huyện, đại diện MTTQ và các đoàn thể của huyện. Đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan có liên quan. Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, huyện nhà đã đạt được những kết quả: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ có kết quả. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp, TTCN được duy trì, kết cấu hạ tầng được đầu tư; sản xuất công nghiệp có bước phát triển, vụ lúa đông xuân được mùa, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, TTATXH được đảm bảo.

 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đã ban hành 31 kế hoạch, 1 chỉ thị, 1 thông tri, 7 hướng dẫn và nhiều văn bản khác. Phối hợp tổ chức Lễ tang đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại huyện Kim Sơn.

 

Trong công tác xây dựng Đảng: các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy; chủ đề của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”. Công tác tổ chức, cán bộ được thưc hiện theo đúng quy định; phê duyệt Đề án bố trí, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo, phân công các đồng chí cán bộ, công chức cấp huyện đi dự, theo dõi sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ xóm, khối, phố trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện đánh giá, chấm điểm hằng tháng đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

 

Trong phát triển kinh tế, xã hội: huyện đã đảm bảo việc gieo cấy, chăm sóc, bảo vệ lúa và hoa màu; duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm; phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, phòng chống thiên tai và TKCN được chú trọng. Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện quyết liệt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Cũng trong 9 tháng đầu năm, công tác tôn giáo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra theo đúng quy định. Việc thăm hỏi, động viên các chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo đoàn kết, tích cực lao đọng sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước được các cấp, các ngành từ  huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện tốt.

 

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018, tập trung đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, xóm, khối, phố trên địa bàn..v.v.

 

Đồng chí Mai Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Văn Thanh thống nhất một số nội dung cần thực hiện, đó là:

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên tuyền kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn. Hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung, tái bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn (1947 - 2017).

 

Làm tốt việc kiện toàn, sắp xếp cán bộ, theo Kế hoạch 120 – KH/HU của Huyện ủy về “Triển khai thực hiện việc bố trí sắp xếp đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, xóm, khối, phố trên địa bàn” và xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ; Các đảng bộ xây dựng đề cương hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt hằng tháng. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường ngang các xã tiểu khu 1, và một số nhiệm vụ khác.

 

                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện