Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy Kim Sơn: Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

Sáng 31/5, Huyện ủy Kim Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Mai Văn Thanh - PBT thường trực Huyện ủy; Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đại biểu Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện. Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
 
|
Đ/c Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26
 
Thực hiện Nghị quyết 26 của BCH Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Nghị quyết, trong đó làm rõ trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành. Công tác tuyên truyền được coi trọng, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về “nông nghiệp, nông thôn và nông dân”. Từ đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển khá toàn diện, có những đột phá trong một số lĩnh vực, tạo nguồn thu nhập nâng cao dần đời sống vật chất cho nông dân, góp phần quan trọng trong ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Nông dân đã có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn, quyền làm chủ, vai trò chủ thể ngày càng được phát huy. Bộ mặt nông thôn đã khởi sắc, quy hoạch cơ bản đầy đủ và đồng bộ, nhất là quy hoạch xây dựng NTM đã hoàn thành, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực, hạ tầng kinh tế xã hội, môi trường được cải thiện một bước, hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố. Giai đoạn 2013-2017 năng suất lúa bình quân cả năm của huyện đạt 60,76 tạ/ha, sản lượng bình quân cả năm đạt trên 100 nghìn tấn. Năm 2017, tổng đàn gia súc trên 100 nghìn con, đàn gia cầm trên 1 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 8.560 tấn, tăng 2.467 tấn so với năm 2008. Diện tích nuôi trồng thủy sản gần 4.300 ha, sản lượng thủy sản cả năm đạt 25.511 tấn, tăng 4.513 tấn so với năm 2008. Tổng diện tích rừng ngập mặn ven biển trên địa bàn huyện Kim Sơn gần 511ha. Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2017 ước đạt 1.253 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2008. Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2017 toàn huyện đã có 14/25 xã đạt chuẩn NTM.
 

Đ/c Mai Văn Thanh - PBT thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05
 
Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các nhiệm vụ chính trị, tập trung tháo gỡ những khó khăn, bức xúc; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII. BTV Huyện ủy đã ban hành 23 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Huyện ủy đã phát hành 520 cuốn Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo Bác đến tất cả các chi bộ của Đảng bộ huyện. Hàng tháng Huyện ủy tổ chức 24 hội nghị Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, với trên 2.000 lượt người tham gia. 100% các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 95%. Qua thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, đồng thời đã có nhiều chuyển biến trong hành động, việc làm đặc biệt là về nêu gương trong tác phong, lề lối công tác, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký kế hoạch nêu gương, tự giác trong thực hiện Chỉ thị 05 tại chi bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị. Việc thực hiện sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã đi vào nề nếp và có nhiều đổi mới. Đến tháng 2/2017 tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, đơn vị hành chính sự nghiệp, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến xã, thị trấn đều tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần vào thứ 2 tuần đầu tiên của tháng.
 
Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 26 và Chỉ thị 05. Đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong việc thực hiện tại đơn vị, địa phương.
 

Đ/c Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả huyện nhà đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 26 và Chỉ thị 05. Để tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện cho giai đoạn tới năm 2030, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết 26-NQ/TW về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các văn bản của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững; tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Nghị quyết gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, tập trung vào ba nội dung: Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tiếp tục xây dựng NTM theo hướng bền vững; Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa trong nông dân nông thôn. Đối với Chỉ thị 05 trong thời gian tới, đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, đặc biệt là Nghị quyết TW4 khóa XI, XII. Coi trọng việc theo dõi, giám sát thực hiện, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi đơn vị lựa chọn vấn đề trọng tâm, cấp bách, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời hạn nhất định. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần trên cơ sở định hướng chung của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Biểu dương, tuyên truyền, phổ biến nhằm nhân rộng những cách làm sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt, đồng thời đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc.
 


Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26, Chỉ thị 05 được biểu dương, khen thưởng
 
Nhân dịp này, 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26 của BCH.TƯ Đảng về “Nông nghiệp, nông thôn và nông dân” và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được biểu dương, khen thưởng.
 

Trần Hằng – Đài truyền thanh huyện