Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy Kim Sơn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 BCH TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Sáng 6/7, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và phát biểu, ghi nhận những kết quả bước đầu của Huyện trong thực hiện Nghị quyết số 29.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
 
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện hiểu sâu, nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Qua đó vận dụng trong quá trình quản lý, giảng dạy tại các nhà trường đạt kết quả tốt. Các trường đã triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình giảng dạy theo sự chỉ đạo của Bộ giáo dục đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo; tích cực áp dụng các phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức, dạy học mới; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục học sinh nhằm giảm áp lực đối với học sinh. Từ đó coi trọng kết quả giáo dục bồi dưỡng phẩm chất và năng lực người học; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.  Tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định đã cơ bản được ngăn chặn, bệnh thành tích trong giáo dục được đẩy lùi; cơ bản không còn hiện tượng lạm thu tại các cơ sở giáo dục, không có hiện tượng bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Cấp ủy Đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường theo hướng hiện đại hóa, kiên cố hóa, nhất là các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có tổng số phòng học là 995/1.021 lớp, đạt tỷ lệ 0,97 phòng/lớp, đã có 70/83 trường đạt chuẩn Quốc gia. Việc huy động các nguồn lực xã hội hóa công tác giáo dục đã được thực hiện tốt hơn.
 
Tại hội nghị đã có 6 ý kiến phát biểu, tham luận phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 29. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện.
 
Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành đặc biệt là ngành giáo dục huyện nhà đã có nhiều cố gắng trong thực hiện Nghị quyết 29. Bên cạnh đó đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục đào tạo huyện nhà như: Chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học còn ở mức độ; đội ngũ giáo viên còn thiếu và chưa đồng đều, một số chưa đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ; cơ sở vật chất còn thiếu và xuống cấp, việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất của một số trường chưa khoa học, hợp lý, hiệu quả chưa cao; công tác huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế...
 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, ngành GD&ĐT huyện nhà tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục thực hiện những nội dung cơ bản của NQ 29, vận dụng đưa nội dung cốt lõi của Nghị quyết các cấp vào các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo để thực hiện; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, thực hiện đạt các mục tiêu về giáo dục đến năm 2020; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục đào tạo, dạy nghề theo hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; Đầu tư cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; Tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp...
 
Trước mắt, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đón năm học mới. Trong thời gian nghỉ hè các trường chú ý đảm bảo an toàn tài sản, thiết bị; kiểm tra các phòng học, công trình vệ sinh đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh khi bước vào năm học mới. Ngành GD&ĐT và Ban tuyên giáo Huyện ủy sớm triển khai cho cán bộ, giáo viên học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XII. Đề nghị Sở GD&ĐT sớm tham mưu với tỉnh xếp hạng các trường làm căn cứ để địa phương bố trí giáo viên, nguồn lực cho phù hợp./.
 

Trần Hằng – Đài truyền thanh huyện