Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy giao ban công tác tháng 8

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 8 của Huyện ủy vừa được tổ chức sáng 28/8, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận không khí trao đổi, thảo luận thẳng thắn của các đồng chí tại hội nghị, qua đó đã thống nhất được nhiều vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9.

 

Các đại biểu dự Hội nghị
 
Theo đó, trong tháng 8, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là; đã tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy và thảo luận các dự thảo kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII..v.v.
 
Trong công tác xây dựng Đảng: các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm. Thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm một số chức danh theo đúng quy định. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 120 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố trên địa bàn huyện. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện theo kế hoạch.
 
Trong phát triển kinh tế, xã hội: Các cấp, các ngành tích cực thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ lúa và hoa màu; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tập trung phòng chống cơn bão số 4 đảm bảo an toàn; vận động thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án trên địa bàn; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo vệ sinh môi trường; gữi vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9..v.v.
 
Phát biểu tại cuộc họp, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố ..v..v.
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà hoan nghênh tinh thần đóng góp ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tọa đã thống nhất và nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là:
 
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố trên địa bàn huyện. Các ngành, đoàn thể có liên quan cần có văn bản hướng dẫn quy trình kiện toàn các chức danh cấp xã và thôn, xóm, khối, phố để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện. Các xã tiếp tục làm tốt công tác tưởng đối với các đồng chí cao tuổi nghỉ chế độ, động viên cán bộ trẻ yên tâm công tác, gánh vác công việc.
 
Đối với công tác phát triển đảng: đề nghị các đảng bộ, chi bộ quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nhất là những đảng bộ, chi bộ từ đầu năm đến nay chưa phát triển được đảng viên.
 
Nâng cao nền nếp, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; phân công thêm các đồng chí cán bộ, chuyên viên khối chính quyền cùng khối đảng, đoàn thể dự, theo dõi, hướng dẫn chi bộ các thôn, xóm, khối, phố tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Đối với các ý kiến, kiến nghị của đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ, chuyển đến các cơ quan có liên quan của huyện để giải quyết. Các xã, thị trấn chưa tổ chức đối thoại cần khẩn trương thực hiện.
 
Đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng và các địa phương thực hiện nghiêm túc việc điều chuyển cán bộ công chức thuộc lĩnh vực địa chính và kế toán theo quy định.
 
Đối với sản xuất nông nghiệp: Đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng của các ngành, địa phương trong việc bơm nước tiêu úng, bảo vệ lúa mùa. Tuy nhiên cần quan tâm công tác khơi thông dòng chảy trên các tuyến sông, đảm bảo việc tiêu thoát nước trong mùa mưa bão và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
 

                                                                                                                                          Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện