Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Sáng 26/6, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019; giao ban công tác Nội chính, Tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện  chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân, huyện Kim Sơn đã đạt được những kết quả: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Kinh tế tăng trưởng ổn định; vụ lúa đông xuân được mùa; quyết liệt phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; xây dựng nông thôn mới được quan tâm; sản xuất CN- TTCN được duy trì; văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; an ninh quốc phòng, biên phòng được tăng cường, TTATXH được đảm bảo.

 

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời thảo luận các ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, quản lý đất đai, thực hiện chủ đề năm 2019, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự…v.v

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy trao đổi, làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đó là:

 

Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ, đặc biệt chú trọng việc chuẩn bị nguồn nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; kiên quyết đưa ra ngoài quy hoạch cán bộ không đủ tiêu chuẩn. Khẩn trương triển khai các bước sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch. Tăng cường quản lý cán bộ công chức, viên chức.

 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ. Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai vùng bãi bồi ven biển, vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo. Các đơn vị cần phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời vào cuộc xử lý các vi phạm liên quan.

 

MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; không tham gia các đạo lạ, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.

 

Đảng ủy các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chủ đề năm 2019 về “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”. Tích cực vào cuộc cùng các hội, đoàn thể trong xây dựng các phong trào tại địa phương. Thực hiện nghiêm việc đối thoại trực tiếp với nhân dân; nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong việc tiếp dân và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

 

UBKT huyện ủy đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt xử lý khuyết điểm, vi phạm của các tập thể, cá nhân ở các xã: Định Hóa, Hồi Ninh, Kim Hải. Trong lĩnh vực quân sự cần kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự. Thành lập đoàn liên ngành, kiểm tra, rà soát thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tạo cơ sở thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển NVQS năm 2020.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng - Đài Truyền thanh huyện