Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 19/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện. Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018; giao ban công tác Nội chính, Tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị
 
6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, huyện Kim Sơn đã đạt được những kết quả: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Kinh tế tăng trưởng tương đối ổn định; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, vụ lúa đông xuân được mùa, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, sản xuất CN- TTCN được duy trì, hạ tầng cơ sở vật chất được đầu tư; văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, an ninh quốc phòng, biên phòng được tăng cường, TTATXH được đảm bảo.
 
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tnh theo đúng kế hoạch. Ban hành 29 kế hoạch, chỉ thị, thông tri, hướng dẫn và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
 
 
Các đại biểu dự hội nghị
 
Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt: giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, công tác dân vận của cấp ủy. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội, tăng cường công tác nắm tình hình, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, đoàn viên, phát động các phòng trào thi đua. HĐND huyện đôn đốc các cấp, các ngành tích cực thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, quan tâm đôn đốc và chỉ đạo giám sát việc thực hiện cam kết khi trả lời chất vấn, những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp.
 
Trong phát triển kinh tế - xã hội: sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất bình quân ước đạt 67,8 tạ/ha, sản lượng ước đạt 55.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, TT-CN 6 tháng ước đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện ước đạt 870 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt 100, 962 tỷ đồng, đạt 67% dự toán HĐND huyện giao. Các hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh, công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc các đối tượng người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm và thực hiện tốt.
 
Cũng trong 6 tháng đầu năm các ngành trong khối nội chính đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT. Triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình khu vực biên giới biển, cửa sông, cửa biển theo đúng quy định.
 
Đại diện các xã, thị trấn phát biểu tại hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, tập trung đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, vệ sinh môi trường, ATGT, sản xuất nông nghiệp…v.v
 
Kết luận hội nghị, đồng chíBí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí chỉ rõ từng nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực.
 
Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác tuyên truyền cần căn cứ vào hướng dẫn của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy để có sự chỉ đạo thống nhất. UBKT huyện ủy phát huy hơn nữa thẩm quyền được giao, nắm bắt tình hình, thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm những đơn thư nặc danh nhưng có địa chỉ cụ thể. Chuẩn bị các điều kiện sơ kết thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của BCH đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025 – 2020. UBND huyện tăng cường kiểm soát kết quả thực hiện công việc, quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy không chuyên trách cấp xã. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: đề nghị các cơ quan chuyên môn xem xét lại lịch điều tiết nước cho hợp lý. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xem xét việc luân chuyển cán bộ địa chính ở các xã, thị trấn, tích cực giải quyết vấn đề tồn tại về đất đai. Các cơ quan bảo vệ pháp luật nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo đúng người, đúng tội, tạo được lòng tin trong nhân dân. Đề nghị UBND huyện sớm hoàn thành các công trình, phần việc cự thể chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phòng huyện Kim Sơn và một số nhiệm vụ khác.
 

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện