Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Huyện ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra 6 tháng đầu, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

 
Chiều 25/7, Huyện ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát thanh tra của 4 khối (Huyện ủy, HDND, UBND, MTTQ và các tổ chức thành viên) 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đoàn Kim Ly – TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị thuộc 4 khối Huyện ủy, HDND, UBND, MTTQ và các đoàn thể đã chủ động trong việc tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy, HĐND và UBND huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đề ra. Các cơ quan, đơn vị thuộc 4 khối đã tổ chức 23 cuộc giám sát, 60 cuộc kiểm tra, 5 cuộc thanh tra với 19 tổ chức đảng, 20 đảng viên và 17 đơn vị. Các cuộc kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung chủ yếu như kiểm tra tài chính Đảng, tài chính đơn vị, thực hiện quy chế làm việc. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12, công tác kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức nhà nước, MTTQ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, xử lý cán bộ, đảng viên có vi phạm. Giám sát thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Giám sát công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và nhiều vấn đề khác. Qua kiểm tra đã thu hồi 221m2 đất sử dụng trái phép, truy thu số tiền trên 68 triệu đồng, rút kinh nghiệm 4 tổ chức đảng, 16 đảng viên, xử lý kỷ luật 1 tập thể, 26 cá nhân.
 
Quang cảnh hội nghị
 
Đây là việc làm mới, bước đầu mang lại kết quả, tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác, thể hiện vai trò, vị trí, trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra sát thực hơn, từng bước khắc phụ được sự sót lọt, chồng chéo, trùng lặp và tập trung vào những vấn đề trọng tâm nổi lên tại những đơn vị khó khăn, phức tạp, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo., bước đầu giải quyết được những bức xúc trong dân, định hướng dư luận xã hội và giải quyết, tháo gỡ được những vi phạm, khuyết điểm tồn tại. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra từng bước đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả, góp phần giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những khuyết điểm, vi phạm. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tình hình mới.
 
6 tháng cuối năm, các đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đảm bảo đúng quy trình, nội dung, thời gian, chỉ tiêu đề ra. Tích cực sâu sát cở sở, phát hiện kiệp thời những bức xúc nổi lên để có đề xuất với cấp ủy chính quyền cùng cấp về công tác kiểm tra giám sát. Các cơ quan, đơn vị thuộc 4 khối tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo. Các thành viên của đoàn, tổ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra  cần rèn luyện, nâng cao năng lực, thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng, từ đó nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện.
 

                                                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện