Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Huyện đoàn Kim Sơn Học tập quán triệt Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Ngày 20/4, huyện đoàn Kim Sơn  tổ chức hội nghị Họctập quán triệt Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đoàn huyện Kim Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022” cho gần 300 Bí thư chi đoàn nông thôn và chi đoàn cơ sỏ trực thuộc trên địa bàn huyện.
 
Nội dung được quán triệt tại hội nghị gồm: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; chuyên đề “Những điểm mới của Điều lệ Đoàn khóa XI”. Hội nghị cũng đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, sau hội nghị này, các Bí thư, Phó Bí thư các xã thị trấn, chi đoàn trực thuộc tích cực tổ chức tuyên truyền và triển khai sâu rộng hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị. Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền trong sinh hoạt chi Đoàn, trên các phương tiện truyền thông hiện đại và trang mạng xã hội facebook của Đoàn. Đồng thời, có hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả việc tuyên truyền và triển khai học tập, quán triệt nghị quyết.

Quang cảnh hội nghị


Nhằm tạo đợt thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn huyện về học tập, tìm hiểu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, đồng thời tạo diễn đàn sinh hoạt chính trị trong các cấp bộ Đoàn, thúc đẩy các phong trào, hành động cách mạng của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Huyện đoàn đã  phối hợp với chi nhánh Viettel Kim Sơn tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đoàn huyện Kim Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022” qua điện thoại thông minh. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng MOCHA. Từ ngày 1/5 dến 24/5/2018, các thí sinh sẽ ôn tập, tích điểm; thời gian thi chính thức từ ngày 25/5 đến 27/5/2018. Đối tượng dự thi là tất cả các đoàn viên thanh niên  từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Kim Sơn. Thông qua cuộc thi này sẽ khơi dậy niềm tự hào và nêu cao vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên ngày càng lớn mạnh, tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Kim Sơn và Đoàn thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh qua 87 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
 

Diệu Hoa – Đài Truyền thanh