Hôm nay, Thứ năm ngày 22/04/2021

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chuẩn bị 178 hòm phiếu phục vụ công tác bầu cử

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, huyện Kim Sơn đã thành lập 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 178 đơn vị bầu cử cấp xã, ban hành Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu với 178 điểm.
Ngày đăng: 20/04/2021, 30 lượt xem

Xã Cồn Thoi hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong huyện, xã Cồn Thoi đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ngày đăng: 20/04/2021, 32 lượt xem

Xã Quang Thiện sơ kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 19/4/2021, Ủy Ban Bầu cử xã Quang Thiện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày đăng: 20/04/2021, 28 lượt xem

Xã Chất Bình hoàn thành Hiệp thương lần thứ ba

Ngày đăng: 20/04/2021, 14 lượt xem

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Chiều 15/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Xuân Diệu – PBT Thường trực huyện ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp huyện dự và chỉ đạo hội nghị.
Ngày đăng: 16/04/2021, 97 lượt xem

Kim Hải hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại nơi bầu cử

Để đảm bảo quyền, trách nhiệm của cử tri trong bầu cử, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử xã Kim Hải đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các bước trong công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo đúng quy trình, quy định, trong đó việc tập trung rà soát, lập danh sách cử tri đã được xã thực hiện chặt chẽ, đúng, đủ và chính xác.
Ngày đăng: 15/04/2021, 48 lượt xem

Yên Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Qua rà soát, xã Yên Lộc dự kiến có hơn 6.300 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại 6 khu vực bỏ phiếu. Trong đó cử tri nữ là 3.239 người, cử tri nam là 3.095 người. Đến thời điểm này xã đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các xóm trên địa bàn xã.
Ngày đăng: 15/04/2021, 21 lượt xem

Xã Kim Trung tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã Kim Trung quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.
Ngày đăng: 15/04/2021, 16 lượt xem

Phóng sự Ảnh: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng cuộc Bầu cử

Hướng tới cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian này, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Kim Sơn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
Ngày đăng: 09/04/2021, 60 lượt xem

Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biều HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 08/4/2021, tại Trung tâm chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày đăng: 09/04/2021, 61 lượt xem

Kim Chính: Tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp

Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, xã Kim Chính tập trung triển khai các bước của cuộc bầu cử. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Ngày đăng: 08/04/2021, 51 lượt xem

Xã Lưu Phương chuẩn bị cho bầu cử

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban bầu cử xã đã thống nhất số đại biểu HĐND xã Lưu Phương khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 có cơ cấu: đại biểu nữ là 20 người (41,7%), đại biểu dưới 40 tuổi 14 người, bằng 29,2%; Đại biểu Ngoài Đảng 18 người, bằng 37,5 %. Hiện nay xã đang chuẩn bị các điều kiện để tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban bầu cử xã đã thống nhất số đại biểu HĐND xã Lưu Phương khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 có cơ cấu: đại biểu nữ là 20 người (41,7%), đại biểu dưới 40 tuổi 14 người, bằng 29,2%; Đại biểu Ngoài Đảng 18 người, bằng 37,5 %. Hiện nay xã đang chuẩn bị các điều kiện để tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3.
Ngày đăng: 08/04/2021, 54 lượt xem

Quang Thiện tích cực tuyên truyền cho bầu cử

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử được xã Quang Thiện quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành công, đúng luật định.
Ngày đăng: 02/04/2021, 64 lượt xem

Đồng Hướng tập trung rà soát danh sách cử tri

Để chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thời điểm này, xã Đồng Hướng đang tập trung hoàn thiện việc lập danh sách cử tri.
Ngày đăng: 02/04/2021, 54 lượt xem

Kim Sơn chuẩn bị cho Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thời điểm này, huyện Kim Sơn đang tích cực triển khai các bước theo đúng quy trình của luật bầu cử, để cuộc bầu cử đúng là ngày hội lớn của toàn dân.
Ngày đăng: 26/03/2021, 172 lượt xem

Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2021; Công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Chiều 23/3, tại hội trường UBND huyện đã diễn ra hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2021; Công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ngày đăng: 25/03/2021, 56 lượt xem

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Để Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào ngày 23/5 tới đây đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ngày đăng: 04/03/2021, 80 lượt xem

Kim Sơn chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 23/5/2021 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra thắng lợi, huyện Kim Sơn đã chủ động triển khai các nội dung theo trình tự, đúng Luật định.
Ngày đăng: 03/03/2021, 110 lượt xem

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử.

Sáng 25/2, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 63 điểm cầu Trung ương; 638 điểm cầu cấp huyện với hơn 27.500 đại biểu tham dự.
Ngày đăng: 25/02/2021, 126 lượt xem

Hội nghị trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều 5/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Ngày đăng: 08/02/2021, 61 lượt xem

Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Ngày 30/1, tại Rạp Kim Mâu, UBMTTQ VN huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho trên 320 đại biểu là Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư và Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn.
Ngày đăng: 02/02/2021, 95 lượt xem

Quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 28/01, tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ngày đăng: 28/01/2021, 134 lượt xem