Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

HTX Định Hóa thu hoạch 10% diện tích lúa mùa

Sau 2 ngày xuống đồng thu hoạch lúa, các hộ xã viên HTX NN Định Hóa đã gặt được 10 % diện tích lúa mùa, năng suất ước đạt 57 tạ/ha.

 

Ở vụ mùa này, do mưa lớn kéo dài đầu vụ, nên lúa mùa của HTX Định Hóa có sự phân trà rõ rệt, hiện 70% diện tích trà mùa trung đang cho thu hoạch, 20% diện tích trà mùa muộn đang ở giai đoạn chắc xanh, dự kiến trung tuần tháng 11 mới thu hoạch.

 

Các hộ xã viên huy động máy gặt thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín

 

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch trà mùa trung, đề phòng mưa bão cuối vụ ảnh hưởng đến năng suất lúa, BQL HTX NN Định Hóa chỉ đạo các tổ bảo vệ đồng tập trung khơi nhong, tiêu kiệt nước trong ruộng, tạo điều kiện cho máy gặt hoạt động; đôn đốc các hộ xã viên huy động phương tiện, nhân lực xuống đồng thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, phấn đấu thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa trung xong trước ngày 28/10.

 

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện