Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hợp tác xã nông nghiệp xã Như Hoà tổ chức Đại hội thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 04/06/2018, Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN)  Như Hòa tổ chức Đại hội đại biểu HTXNN năm 2018, tiến hành bầu, kiện toàn lại Hội đồng quản trị Hợp tác xã năm 2018, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  82 đại biểu là thành viên tiêu biểu đại diện cho 10 đội sản xuất trên địa bàn xã về dự.
 
Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016 - 2017. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và đến hết nhiệm kỳ. Năm 2018, HTXNN xã Như Hoà đã tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đội ngũ cán bộ quản lý tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm trong quản lý điều hành hoạt động HTX đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong 2 năm qua, với nhiệm vụ tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý nguồn vốn của HTXNN hoạt động theo luật HTX năm 2012, điều lệ, nội quy và Nghị quyết Đại hội HTXNN Như Hoà. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HTXNN đi vào nế nếp, các hoạt động của HTX chủ yếu là làm các dịch vụ như : tưới tiêu, dịch vụ bảo vệ đồng, dịch vụ bảo vệ thực vật, dịch vụ cung cấp vật tư nông nghiệp, dịch vụ làm đất và dịch vụ thu hoạch.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
Đại hội đã bầu cử Hội đồng quản trị và các chức danh: chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành HTX NN, 2 Phó giám đốc HTXNN, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do 2 đồng chí trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 xin nghỉ vì lý do sức khoẻ.
 

Ninh Thị Truyền- Công chức VH-TT xã Như Hòa