Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hơn 24.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được chi trả trợ cấp. Nhiều nghĩa cử cao đẹp nhường chế độ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, toàn huyện đã có 24.246 người được hưởng trợ cấp theo gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. Trong đó đối tượng Người có công 2.472 người, Bảo trợ xã hội 7.034 người, Hộ nghèo 4.510 người và hộ cận nghèo 10.230 người. Tổng số tiền được chi trả của huyện Kim Sơn 25 tỷ 344 triệu đồng.

Chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại xã Chất Bình

 

Trong khó khăn tỏa sáng tinh thần tương thân tương ái đã có 2 gia đình thuộc diện chính sách trên địa bàn huyện tự nguyện viết đơn từ chối không nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ nhằm chung tay với Đảng, Nhà nước tập trung hỗ trợ những đối tượng khó khăn hơn trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19.

 

Việc chi trả kịp thời tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được nhân dân đánh giá cao.

 

Trần Hằng