Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội thi Tin học trẻ lần thứ XIII - năm 2019.

Nhắm khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, làm chủ công nghệ thông tin, đồng thời phát hiện các tài năng tin học, tạo động lực để các tài năng trẻ tiếp tục phát huy, đạt thành tích cao trong học tập, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Chiều 24/5, tại trường THPT Kim Sơn B diễn ra Hội thi Tin học trẻ huyện Kim Sơn lần thứ XIII - năm 2019 do Huyện đoàn Kim Sơn tổ chức.

 

Đối tượng dự thi là học sinh đang học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, đoàn viên, thanh niên đang học tại các trường THPT, TTGDNN - GDTX trên địa bàn huyện. Học sinh tiểu học (Bảng A) thi trong thời gian 100 phút, sử dụng ngôn ngữ lập trình kéo thả SCRATCH, lập trình giải những bài toán thuộc chương trình Tiểu học, trong đó có thể sử dụng thư viện âm thanh, hình ảnh cho trước để tạo ra sản phẩm gắn với thực tế.

 

Học sinh THCS (Bảng B) dự thi trong thời gian 120 phút, chọn một trong hai nội dung sau: Viết chương trình bằng ngôn ngữ Pascal để tìm ra kết quả (hoặc hỗ trợ tìm ra kết quả) một số bài toán cho trước. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình kéo thả SCRATCH  để tìm ra kết quả của một số bài toán cho trước, trong đó có thể sử dụng thư viện âm thanh, hình ảnh cho trước để tạo ra sản phẩm gắn với thực tế.

 

Học sinh THPT và TTGDNN – GDTX ở bảng C sẽ làm bài thi trong thời gian 150 phút với nội dung viết chương trình bằng ngôn ngữ Pascal  để tìm ra kết quả (hoặc hỗ trợ tìm ra kết quả) một số bài toán cho trước.

 

Đối với Thi phần mềm sáng tạo (PMST): Thí sinh sử dụng tất cả các công cụ (phần mềm, phần cứng) hiện có tạo ra phần mềm, phần cứng hoặc sản phần tích hợp phục vụ học tập, giải trí và các nhu cầu thực tiễn khác. Khuyến khích xây dựng SPST ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, giao thông, môi trường, nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

Qua Hội thi sẽ phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng những thí sinh xuất sắc ở các cấp học tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Bình, góp phần phát huy tính sáng tạo của thí sinh, giải quyết các bài toán trong thực tế, phát triển phong trào học tập và ứng dụng CNTT trong Thanh Thiếu nhi.

 

                                                                                Tin, ảnh: Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện