Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn

Sáng 28/12, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ 2. Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó bí thư Huyện ủy, Trưởng ban biên tập cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn (1947 - 2017) đồng chủ trì hội thảo.

Tham gia hội thảo có PGS.TS Đào Tố Uyên - Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử, Đại học sư phạm Hà Nội. PGS.TS Bùi Xuân Đính - Viện dân tộc học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. PGS.TS Lê Xuân Giang - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện một số cơ quan của huyện, các đồng chí trong Ban biên tập cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn (1947 - 2017), các đồng chí nguyên là Thường trực Huyện ủy, nguyên Ban thường vụ Huyện ủy.

 

Quang cảnh Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn

Những năm qua, công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ các địa phương, lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn đã được Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ đặc biệt quan tâm. Từ năm 1991 đến nay, huyện Kim Sơn đã xuất bản 4 cuốn lịch sử Đảng bộ huyện: Tập 1 giai đoạn 1945-1954, tập 2 giai đoạn 1954-1975, tập 3 giai đoạn 1975-2005 và lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn (1947 - 2007). Các tập lịch sử xuất bản trước đây được các đồng chí cán bộ, đảng viên, độc giả trong và ngoài huyện ghi nhận, đánh giá khá cao.

Thời gian trước do điều kiện khó khăn, công nghệ in ấn chưa phát triển, khi xuất bản không thể tránh khỏi những sơ xuất, thiếu sót về hình thức trình bày, lỗi trong in ấn. Với sự tâm huyết, dày công nghiên cứu của các nhà khoa học, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, trên cơ sở những tài liệu mới được phát hiện và nghiên cứu đã gợi mở một số vấn đề mới cần có sự thống nhất trong nhận thức để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, đúng với những sự kiện đã diễn ra trong lịch sử. Đến nay, cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn (1947-2017)” đã hoàn thành bản thảo, xin ý kiến lần 1 các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo để tiếp thu, bổ sung.

Bản thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn giai đoạn 1947 - 2017 so với các cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện đã được xuất bản có một số điểm thay đổi cụ thể, đó là Về Chương 1: Mảnh đất và con người Kim Sơn (Chương mở đất) mô tả chi tiết quá trình khẩn hoang thành lập huyện; xác định được ngày, tháng lập huyện Kim Sơn và thời điểm tiến hành công cuộc khẩn hoang (Căn cứ theo sách Đại Nam thực lục - tài liệu chính sử); mô tả chi tiết điều kiện tự nhiên, dân cư, đặc điểm kinh tế và sở hữu ruộng đất, tổ chức làng xã, tín ngưỡng và tôn giáo.

Về lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn trước khi giành chính quyền đến giải phóng Kim Sơn năm 1954: Về cơ bản nội dung được giữ nguyên như cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện tập 1 xuất bản năm 1991, điều chỉnh một số nội dung, tên chương, mục cho phù hợp. Bổ sung nội dung biên niên lịch sử của 10 năm 2007 - 2017, trên cơ sở nội dung cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện tập 2 xuất bản năm 2002, tập 3 xuất bản năm 2006 có bổ sung thêm những chủ trương, nhận định, đánh giá mà Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong công cuộc đổi mới đất nước....

Tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến thống nhất về một số nội dung như: Thời điểm tiến hành công cuộc khẩn hoang. Bố cục cuốn sách. Lời nói đầu. Dung lượng Chương 1...

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó bí thư Huyện ủy, Trưởng ban biên tập cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn (1947-2017) kết luận hội nghị: Trên cơ sở những ý kiến của các nhà khoa học, các đại biểu tham gia ý kiến đóng góp tại hội thảo, ý kiến đóng góp trực tiếp vào dự thảo, Ban Thường vụ huyện ủy nghiêm túc tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện