Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Tin tức trong Huyện

Hội thảo Đề cương chi tiết cuốn sách “Địa chí huyện Kim Sơn”

Sáng 28/12, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội thảo Đề cương chi tiết cuốn sách “Địa chí huyện Kim Sơn”. Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì, điều hành hội thảo.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo

 

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu rõ: Huyện Kim Sơn được thành lập năm 1829, đây là kết quả của công cuộc khẩn hoang do Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ trực tiếp lãnh đạo. Ngày 5/4/2019, huyện Kim Sơn đã long trọng tổ chức kỷ niệm 190 năm ngày thành lập huyện. 190 năm hình thành và phát triển, ban đầu chỉ có 1.260 dân đinh, với những công cụ thô sơ, trong thời gian khoảng 6 tháng, Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ cùng các vị chiêu mộ, bán phụ chiêu mộ lãnh đạo cuộc khẩn hoang lập nên huyện Kim Sơn với 5 tổng. Với những biến cố thăng trầm của lịch sự, các thế hệ người Kim Sơn tiếp nối truyền thống của ông cha tiếp tục mở đất, chống chọi với thiên nhiên, đấu tranh với giặc ngoại xâm để giành độc lập, tự do và đang tiếp bước đi trên con đường đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Kim Sơn vào năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chủ trương, ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, ban biên soạn, tiến hành việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Địa chí huyện Kim Sơn”, dự kiến xuất bản vào cuối năm 2023 đầu năm 2024. Dự thảo đề cương cuốn sách “Địa chí huyện Kim Sơn” gồm 6 phần lớn và phần phụ lục: Địa lý và dân cư; Lịch sử và truyền thống đấu tranh; Chính trị; Kinh tế; Văn hóa - Xã hội; các xã, thị trấn.

 

Tham gia góp ý vào Dự thảo đề cương cuốn sách “Địa chí huyện Kim Sơn”, các đại biểu đều cơ bản đồng tình với dự thảo, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung về bố cục cuốn sách, nội dung các chương, mục trong từng phần, phần phụ lục của cuốn sách…

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội thảo

 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong việc tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Địa chí huyện Kim Sơn”. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội thảo, ý kiến đóng góp trực tiếp vào dự thảo để bổ sung, hoàn chỉnh đề cương, làm cơ sở cho việc triển khai, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Địa chí huyện Kim Sơn”. Để triển khai việc sưu tầm tư liệu, nghiên cứu tư liệu, biên soạn và xuất bản cuốn sách đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đã phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong việc sưu tầm, bổ sung những tư liệu, nội dung có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, cung cấp cho Ban biên soạn cuốn sách để hoàn thiện chi tiết, tiến tới xây dựng hoàn chỉnh cuốn Địa chí huyện Kim Sơn đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng theo yêu cầu đề ra.

 

Việc xây dựng cuốn sách “Địa chí huyện Kim Sơn” không chỉ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được quá khứ, phục vụ việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa, các thành tựu kinh tế, xã hội của địa phương mà còn là cơ sở khoa học cho việc đề ra và thực hiện các chính sách, các giải pháp phục vụ cho việc phát triển bền vững của địa phương.

 

                                                                Tin, ảnh: Mai Hoa