Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị tư vấn thành lập mới Hợp tác xã tại Chính Tâm

 Sáng 16/8/2018, tại hội trường UBND xã Chính Tâm. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn thành lập mới HTX cho các sáng lập viên đại diện các hộ gia đình về ươm trồng, sản xuất cây dược liệu.
 
Quang cảnh Hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe lãnh đạo phòng Tuyên truyền, Liên minh HTX tỉnh tư vấn, chia sẻ, trao đổi những nội dung cơ bản của Luật HTX năm 2012, các Thông tư, Nghị định, văn bản mới về mô hình kinh tế hợp tác, HTX cũng như các bước, quy trình tiến hành tổ chức Đại hội thành lập HTX.
 
Tại hội nghị, các sáng lập viên, thành viên đã trao đổi, thảo luận, dự kiến tên HTX, bộ máy quản lý, điều hành, vốn điều lệ do thành viên đóng góp; phân công đại diện sáng lập viên xây dựng dự thảo điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh và những nội dung cần thiết chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội thành lập trong thời gian sớm nhất. Với mong muốn hỗ trợ tích cực cho các thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế trên vùng đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như hiệu quả hoạt động của hợp tác xã mới thành lập.
 

Bùi Lệ Thủy – VH –TT xã Chính Tâm