Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 26/7, Ban chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư đến năm 2020 của huyện (gọi tắt Ban chỉ đạo 896) tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Kim Sơn.

 

Đại biểu dự hội nghị

 Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 13/6/2017 của UBND huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Kế hoạch số 14/KH-BCĐ của BCĐ đề án 896 về triển khai thực hiện thu thập phiếu thông tin dân cư trên địa bàn huyện; các Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo đề án 896 huyện, ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo;
 
Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh triển khai các nội dung về Số định danh cá nhân; Quy trình Công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Kết nối chia sẻ khai thác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hướng dẫn cách ghi chép phiếu thu nhập thông tin dân cư; Hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp khi thu thập thông tin dân cư; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giải đáp thắc mắc, kiến nghị...
 
Để thực hiện có hiệu quả công tác này, Ban chỉ đạo của huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đề nghị các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tăng cường kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Công an từ huyện đến cơ sở là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu, phối hợp với trưởng các thôn, xóm, phố hướng dẫn công dân kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư đảm bảo chính xác, đúng kế hoạch đề ra.
                    

Trần Hằng – Đài truyền thanh huyện