Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều 13/11, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí; Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Trịnh Thị Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Đỗ Thị Nga – Phó Chủ tịch HĐND huyện  dự và chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Theo kế hoạch, dự kiến kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 17 - 18/12/2018. Với mục đích đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Xem xét, quyết định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Bên cạnh đó, kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 43 thông báo, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành liên quan.

 

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, bảo đảm HĐND thực hiện tốt hơn trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước, cơ quan đại biểu của nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc lấy phiếu tín nhiệm, sẽ giúp những người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và nhiệt huyết để cống hiến, nâng cao hiệu quả công việc.

 

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện