Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 – 2019.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 04/07 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019, phương hướng nhiệm vụ 2019 - 2024.

 

Hội nghị tập trung đánh giá phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động thi đua. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu và các nội dung, biện pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong giai đoạn mới. 

 

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 – 2019.

 

Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" 5 năm (2014-2019) đã nêu rõ những đóng góp của hội viên hội CCB ở mọi lĩnh vực. Phong trào thi đua đã hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đã có 148 tập thể, 385 cá nhân được các cấp khen thưởng, Hội CCB huyện 5 năm liền đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng

 

Trong phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên. Hội luôn quan tâm động viên hội viên phát huy truyền thống, bản lĩnh của người lính trên mặt trận mới, từ đó phát triển kinh tế hộ gia đình đã trở thành phong trào sâu rộng, quyết tâm vượt khó, vượt nghèo, tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng. Hội đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội đầu tư vốn cho hội viên thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia. Đến nay nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội cho 81 tổ Tiết kiệm và vay vốn trên 2.500 hộ vay, tổng số trên 97 tỷ đồng, giúp 203 hộ hội viên thoát nghèo. Trong phong trào xây dựng NTM, hội viên CCB đã hiến 45.500m2 đất các loại, đóng góp 350 triệu đồng, tham gia 12.000 ngày công, bê tông hóa được 25 km đường giao thông nông thôn, góp phần cùng 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2018.

 

 

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

 

Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019 đã có nhiều tập thể và các nhân lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu như Hội CCB Xuân Thiện, Chính Tâm, Chất Bình, Quang Thiện, Đồng Hướng…. Các cá nhân tiêu biểu có thể kể đến như hội viên Bùi Đức Tăng – Quang Thiện, Trần Gia Thoại – Kim Chính, Phạm Quốc Hội – Đồng Hướng, Vũ Ngọc Thực – Thượng Kiệm, Nguyễn Văn Thìn – Kim Hải, Phạm Hữu Hội – Chủ tịch hội CCB khối UBND huyện.

 

Nhân dịp này, UBND huyện Kim Sơn, Hội CCB huyện đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

 

                                Tin, ảnh: Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện