Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 – NQ/TW, ngày 2/2/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X

Sáng 23/5, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 – NQ/TW, ngày 2/2/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
 
Dự hội nghị có đồng chí Lưu Danh Tuyên - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy. Đại biểu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị
Xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Trong những năm qua, Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản để triển khai và tổ chức thực hiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy được nâng lên, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo quy trình chặt chẽ, khách quan, đúng quy định từ việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá đến bố trí sử dụng cán bộ. Công tác kết nạp đảng viên nhất là đảng viên có đạo, đảng viên là học sinh THPT được đẩy mạnh, số lượng, chất lượng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, vận động quần chúng được đặc biệt chú trọng và đạt hiệu quả. Đây là nhân tố rất quan trọng để Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
 
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 – NQ/TW, ngày 2/2/2008 của BCH Trung ương Đảng “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Huyện ủy đã tổ chức cho gần 100.000 lượt cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu 14 chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, đạt tỷ lệ gần 97%. Kết nạp được 2.539 đảng viên, trong đó có 328 đảng viên là người có đạo, 4 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, 99 đảng viên là học sinh các trường THPT. Đã tách được 12 chi bộ ghép, xóa 2 xóm trắng đảng viên, đến nay Kim Sơn không còn xóm “trắng” đảng viên. Về thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở được quan tâm. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân; có tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở một số ngành, lĩnh vực  tăng, được đào tạo cơ bản, có kiến thức, trình độ, năng lực, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở nội dung đề án, hướng dẫn của tỉnh và căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, UBND huyện đã đăng ký và được tiếp nhận 6 đội viên về công tác tại 6 xã bãi ngang ven biển của huyện. Các đội viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần tích cực vào hoạt động nhà nước ở địa phương và hoàn thành tốt các mục tiêu do địa phương đề ra.
 
Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ cũng được BTV huyện ủy quan tâm. Ngoài chỉ đạo các đồng chí Huyện ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn, Thường trực Huyện ủy còn phân công 27 đồng chí cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan khối đảng, đoàn thể về dự sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ với chi chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, chất lượng sinh hoạt chuyên đề, định kỳ.
 
MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã tham gia giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý 352 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã, thị trấn bầu. Hằng năm BTV huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm bảo nghiêm túc, đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, đúng quy trình, khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng và để nắm chắc tình hình thực hiện của các đảng bộ, chi bộ, kịp thời chấn chỉnh đối với những đơn vị làm hình thức.
 
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Nghị quyết 22 – NQ/TW, ngày 2/2/2008 của BCH Trung ương Đảng ở Kim Sơn còn một số hạn chế, khuyết điểm: Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có thời điểm chưa sâu. Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng có lúc thực hiện chưa nghiêm. Tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các chi bộ có lúc, có nơi thực hiện chưa đúng với quy định; nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế. Công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa của các chi bộ thôn, xóm, khối, phố của Đảng ủy các xã, thị trấn thiếu chặt chẽ. Nguồn kết nạp đảng viên hết sức khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên chưa được thường xuyên…
 
Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW, ngày 2/2/2008 của BCH Trung ương Đảng. Đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong việc thực hiện Nghị quyết tại đơn vị, địa phương.

Đồng chí Lưu Danh Tuyên – Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Huyện ủy Kim Sơn đã đạt được trong 10 năm qua, đồng chí Lưu Danh Tuyên – Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và gợi mở những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, như: Huyện cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quan tâm xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sơ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đảng viên; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở có đủ phẩm chất, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, kết quả sau 10 năm thực hiện nghị quyết 22 - NQ/TW, ngày 2/2/2008 của BCH Trung ương Đảng ở Huyện ủy Kim Sơn đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đảng bộ, chi bộ cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện chủ đề năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”.
 
Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
 
Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề gắn với những nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo.
 
Kiên trì đổi mới và thực hiện phương pháp đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo hướng ngày càng thực chất, gắn với kết quả cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với sự vững mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn với chất lượng đội ngũ đảng viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.
 
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát, kiểm tra cấp ủy, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của đảng cấp trên.
 
Sắp xếp bộ máy tổ chức, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, dự nguồn cho nhiệm kỳ tới. Quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng, thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ.
 

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện