Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị thảo luận các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Sáng 11/5, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị thảo luận các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.
 
Dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy,  đồng chí Đỗ Hùng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị


Hội nghị đã được nghe Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
 
Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy Thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”;
 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;
 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủy về “công tác dân số trong tình hình mới”.
 
Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối, phố trên địa bàn huyện.
 
Sau khi nghe Dự thảo các Kế hoạch, đã có 8 ý kiến thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo các Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng, khóa XII; đồng thời, phân tích, làm rõ tình hình, việc triển khai thực hiện, tập trung vào những nhiệm vụ, cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả các kế hoạch của Huyện ủy về triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
 

Quang cảnh Hội nghị


Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu và những ý kiến thảo luận, dân chủ, thống nhất cao của các đại biểu về các dự thảo kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đồng chí đề nghị UBND huyện căn cứ vào các ý kiến thảo luận để hoàn thiện nôi dung các Kế hoạch. Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả các kế hoạch của Huyện ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 cần phát huy vai trò, trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của của các cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.
 

Mai Hoa - Đài Truyền thanh Huyện