Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2018

Nhằm nâng cao nhận thức về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận cơ sở, sáng 19/4, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng của huyện.
 
Dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Văn Kiên – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy. Đại diện một số cơ quan, đơn vị của huyện.

Các đại biểu tham dự tập huấn


Công tác dân vận có vị trí chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng, do vậy việc bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cơ sở là rất quan trọng. Tại hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở được tiếp cận 7 chuyên đề về: Tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững; các quy định về bảo vệ môi trường. Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện Kim Sơn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực hiện công tác tôn giáo; công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. Công tác dân vận tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện hoạt động văn minh lịch sự tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn


Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: hiện nay thực tiễn đang đặt ra một số vấn đề khá phức tạp, nhiều nội dung mới đòi hỏi công tác dân vận cần quan tâm, giải quyết. Thông qua hội nghị tập huấn công tác dân vận, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy mong muốn cán bộ dân vận cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc sẽ tiếp thu, nghiên cứu các nội dung trên để vận dụng, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở địa phương, đơn vị mình.
 

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện