Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị tập huấn chương trình OCOP

Chiều 19/12, UBND huyện phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức Chương trình OCOP năm 2019 cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của các xã, thị trấn và các đơn vị sản xuất tiêu biểu trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn Chương trình OCOP

 

OCOP là chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho nông dân, là một trong những giải pháp để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân.

 

Tại Tỉnh Ninh Bình, chương trình được tập trung phát triển ở 9 sản phẩm thuộc 6 nhóm, bao gồm: Nhóm thực phẩm, nhóm đồ uống; nhóm thảo dược, nhóm vải và may mặc, nhóm lưu niệm – nội thất – trang trí và nhóm dịch vụ du lịch nông thôn. Trong đó sản phẩm rượu Kim Sơn (Công ty TNHH Nga Hải) của huyện Kim Sơn thuộc nhóm đồ uống nằm trong Đề án Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình năm 2019.

 

Tại buổi tập huấn, các thành phần tham gia được tiếp thu các nội dung chính như: Tổng quan về chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam, nông nghiệp 4.0; mục tiêu, nội dung cơ bản và hệ thống tổ chức của chương trình OCOP; các kết quả thành tựu thực hiện chương trình OCOP trên thế giới và Việt Nam; bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP; chương trình OCOP thường niên gắn với xây dựng NTM.

 

Thông qua lớp tập huấn, các thành phần được tham gia sẽ xác định được vai trò mục tiêu của chương trình OCOP là gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nghiên cứu lựa chọn sản phẩm chủ lực phát triển sản phẩm nông nghiệp; chú trọng đào tạo nghề gắn với phát triển sản phẩm địa phương.

 

                                                                                                Mai Hoa