Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy

Sáng 20/9, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TU huyện Kim Sơn Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TU của BTV Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 24 của UBND tỉnh về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Kim Sơn.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TU huyện dự và chủ trì Hội nghị.

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TU của BTV Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 24 của UBND tỉnh về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, huyện Kim Sơn có 55 thanh, thiếu niên hư được đưa vào diện quản lý, giáo dục, trong đó nam 54 trường hợp, nữ 1 trường hợp, lao động tự do 46 trường hợp, học sinh 9 trường hợp. Tại 20/27 xã, thị trấn có thanh, thiếu niên hư đã phân công 165 cán bộ chính quyền, đoàn thể và lực lượng công an tham gia quản lý, giáo dục theo mô hình “3+1”. Công tác tuyên truyền về việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, tuyên tuyền về tình hình tội phạm, nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý, đạo đức, nhân cách và sự phát triển của thế hệ trẻ được đẩy mạnh. Việc xây dựng mô hình “3+1” về quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư còn được gắn với việc thực hiện các phong trào “Xây dựng xứ họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về ANTT”, “Tổ dân phố an toàn”, “Cụm giáp danh an toàn về ANTT”, “an toàn trường học”… Tại nhiều địa phương đã phát huy được vai trò của các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, xóm, khối, phố, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong dòng họ, do vậy đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến nay, đã có 17/55 trường hợp thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật được đưa ra khỏi diện quản lý, trong đó có 6 trường hợp được công nhận tiến bộ.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TU của BTV Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 24 của UBND tỉnh về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Kim Sơn còn bộc lộ nhiều hạn chế, tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

 

Đ/c Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư huyện ủy,

Trưởng BCĐ Chỉ thị số 10 phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư huyện ủy, Trưởng BCĐ Chỉ thị số 10 - CT/TU ghi nhận và đánh giá cao một số kết quả bước đầu huyện đã đạt được trong thực hiện việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật, tuy nhiên để việc thực hiện đi vào thực chất, chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Trưởng BCĐ Chỉ thị số 10 - CT/TU đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

 

Tiếp tục quán triệt, tuyên tuyền thực hiện Chỉ thị 42 ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 và Chỉ thị số 10 – CT/TU của BTV Tỉnh ủy về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy có vi phạm pháp luật.

 

Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TU của BTV Tỉnh ủy ở địa bàn cơ sở, trong các nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát huy mô hình “3+1”.

 

Thường xuyên tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đưa thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật vào diện quản lý, giáo dục, không để sót lọt các đối tượng.

 

Định kỳ chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TU, qua đó rút kinh nghiệm và đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.

 

      Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện