Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị rà soát các công việc trọng việc đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa

Sáng 26/10, UBND huyện tổ chức hội nghị rà soát các công việc trong việc đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa (DĐĐT) với 1 số xã. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đồng chí Trịnh Xuân Ba - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thủ trưởng các phòng chuyên môn có liên quan; chủ tịch UBND, cán bộ địa chính đất đai 19 xã của huyện; các đơn vị tư vấn đang thực hiện tại các xã.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Thực hiện chủ trương DĐĐT trong sản xuất nông nghiệp, Huyện Kim Sơn đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. 22/25 xã thực hiện DĐĐT (xã Kim Đông, Kim Trung và Kim Hải không thực hiện DĐĐT vì thửa đất đã đảm bảo 1 thửa đất nông nghiệp/ hộ). Đến tháng 9/2018 có 21 xã thực hiện xong công tác DĐĐT, chỉnh trang đồng ruộng và giao ruộng cho người dân, còn lại xã Kim Mỹ đang thực hiện DĐĐT. Tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hoàn thành thực hiện DĐĐT là 7.234,52 ha

 

Số thửa bình quân/hộ trước khi thực hiện DĐĐT là 2,94 thửa/hộ, sau DĐĐT là 1,50 thửa/hộ. Người dân đã hiến 211,61 ha đất để đào đắp mới, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng khi tham gia DĐĐT. Công tác DĐĐT đã khắc phục tình trạng manh mún, bước đầu tập trung tích tụ ruộng đất. Đây được xem là bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề cho nền nông nghiệp hàng hoá có giá trị, đáp ứng yêu cầu cơ giới hoá, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản.

 

Cùng với việc DĐĐT, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cũng được huyện quan tâm. Từ năm 2008 đến tháng 5/2018, huyện thực hiện Dự án đo đạc hoàn thiện hồ sơ địa chính cho 27/27 xã, thị trấn với tổng diện tích hành chính 21.571,40 ha, trong đó UBND tỉnh và Trung ương hỗ trợ cho 9 xã đo đạc đến thửa đất đã được DĐĐT. Hiện nay 11 xã đã hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ năng lực để tổ chức thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ để cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT. Huyện Kim Sơn dự kiến trong năm 2018 cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT cho xã Yên Mật, Như Hòa.

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình DĐĐT, đo đạc và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.  Đồng thời cũng phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn trong việc đo đạc và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT.

 

Kết luận hội nghị, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã cần rà soát lại phương án DĐĐT để bổ sung theo quy định, căn cứ vào phương án DĐĐT để xem xét những hộ thừa đất nông nghiệp sau DĐĐT đơn vị tư vấn sẽ đo lại,  điều chỉnh trên bản đồ kỹ thuật số. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện