Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận

Sáng 24/4, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận.
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy. Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các đồng chí Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng của huyện. Đại biểu Thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng Khối dân vận, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị


Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21- CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124 - QĐ/TW, ngày 02/02/2018 về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” và các Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
 
Đồng chí Ngô Văn Tuyến- UVBTV Huyện ủy- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy triển khai dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TƯ, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “ Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”
 
Để thực hiện có hiệu quả các Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết trên của Ban Bí thư, của Ban thường vụ Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Kim Sơn đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai đến các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ trong tình hình mới, vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định phải tiến hành thường xuyên, kiên trì, đảm bảo khách quan, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
 
Trên cơ sở đó, Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch, bảo đảm phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị; góp phần phát huy vai trò của công tác dân vận xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện